Skyddsinstruktioner för skötsel av pälsdjur

Personer som sköter om pälsdjur ska i sitt vardagsjobb alltid använda skyddsutrustning. Skydd behövs eftersom många sjukdomar kan smitta från djur redan innan djuren får symtom. En del av sjukdomarna kan vara asymtomatiska hos djuren. Denna instruktion är ämnad för utfodring och övrig skötsel av pälsdjur då man inte vet om djuren har en smittsam sjukdom. Ett särskilt hot är det fågelinfluensavirus som förekommer hos vilda fåglar då dessa söker mat på djurhållningsplatser

Varför behövs skydd?

I samband med skötsel av pälsdjur behövs särskilda åtgärder för att man ska kunna hantera sjukdomar som orsakar smitta hos människan. Orsakerna till detta är följande:

 • Det förekommer fågelinfluensa hos vildfåglar i stor omfattning för tillfället. Fåglarna söker mat där pälsdjuren föds upp. Oavsett adekvat skydd mot sjukdomar är det möjligt att fåglarna kommer in i skydden och smittar pälsdjuren. Risken för fågelinfluensa med anknytning till pälsdjur anses fortfarande vara stor.
 • Fågelinfluensavirus och virus som orsakar covid-19 kan mutera i djur och sålunda orsaka smitta hos människan i en form som människan inte tidigare har haft.
 • Samtidig förekomst av två olika typer av influensavirus – virustyp hos människan och hos fåglar – i ett djur kan leda till uppkomsten av nya typer av virus. Därför rekommenderas att personer som arbetar bland pälsdjur ska vaccinera sig mot säsonginfluensa. Skyddsutrustning ska även användas för att skydda djuren mot människans smittsamma sjukdomar.
 • Det kan vara svårt att identifiera sjukdomar som smittar från djur till människa, eftersom sjukdomarna kan vara asymtomatiska hos djuren eller svåra att upptäcka.
 • En del av de smittsamma sjukdomarna bl.a. fågelinfluensa kan förorsaka en svår sjukdom hos människor.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetssäkerheten

Det hör till arbetsgivarens uppgifter att bedöma risker och olägenheter i arbetet, och bedöma hur de påverkar arbetstagarens trygghet och hälsa. Utifrån denna bedömning beslutar arbetsgivaren om metoder som gör arbetet tryggt att utföra.

Vid bedömningen av riskerna på djurhållningsplatserna ska man beakta bl.a. sjukdomar som eventuellt förekommer hos arbetstagarna och hos de djur som man sköter, kontakten med djuren, deras delar, blod och utsöndringar samt skadliga dammpartiklar och aerosoler i luften på arbetsplatsen.

Utgående från bedömningen ligger det på arbetsgivaren ansvar att för arbetstagarna skapa en trygg arbetsmiljö, handleda arbetstagarna att iaktta säkerhetsåtgärder i sin verksamhet och på korrekt sätt använda personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska också se till att arbetssäkerheten kontinuerligt upprätthålls.

Använd andningsskydd (FFP3)

Använd andningsskydd alltid när du vistas i en anläggning för pälsdjur och när du arbetar inomhus där pälsdjur eller delar av dem hanteras.

 • Andningsskyddet FFP3 utan utandningsventil lämpar sig för skötsel och utfodring av djur. Ett andningsskydd utan ventil skyddar människan mot orenheter i andningsluften som härrör från djur, men skyddar även djuren mot orenheter som härrör från människan.
 • Om levande djur eller djurfoder inte hanteras i arbetet, använd andningsskyddet FFP3 som är försett med en utandningsventil. Ett ventilförsett andningsskydd är lättare att använda än ett utan ventil.
 • Sätt på andningsskyddet och ta bort det från ansiktet med rena händer. Samma andningsskydd används bara en gång.
 • Andningsskyddet ska sitta tätt mot ansiktet. Skägg motverkar att skyddet sitter tätt och är effektivt. 

Arbetskläder och övrig utrustning

 • I en anläggning för pälsdjur ska man använda endast sådana arbets- eller skyddshandskar, arbetskläder och arbetsskor som används just där. Det ska finnas separata förvaringsplatser, t.ex. klädhängare eller skåp för egna kläder.
 • Man ska dagligen se till att arbetsutrustningen är ren. För dessa ska det finnas tvätt- och torkmöjligheter. Arbetskläderna ska tvättas regelbundet och omedelbart om de blir smutsiga eller om de har använts i samband med skötsel av sjuka djur. En tvättmaskin kan finnas på plats, eller så ska tvätten transporteras i en tät påse för att tvättas  me hög vattennivå på ett annat ställe. Arbetskläderna tvättas i tvättprogram på 60 grader.
 • För engångsutrustningar ska det finnas förslutningsbara sopkärl försedda med plastpåsar.

Personlig hygien och måltider

 • I anläggningen ska det finnas möjlighet att tvätta händerna även om arbets- eller skyddshandskar används. Engångshanddukar ska användas för att torka händerna. Eventuell dusch eller bastu rekommenderas särskilt innan man sätter sig i bilen och åker hem.
 • Händerna tvättas alltid innan man börjar äta, dricka, röka eller sätta på eller ta av ett andningsskydd.
 • Bespisningsplatsen måste vara avskild från lokalerna för personlig hygien och ombyte av kläder. Innan man kommer till bespisningsplatsen ska skorna borstas eller helst bytas ut till andra och ytterkläderna ska tas av i mån av möjlighet.
 • Sociala utrymmena ska hållas rena och snygga. Avfall ska föras bort på vederbörligt sätt.

Skriv ut dessa instruktioner och sätt upp dem på väggen som påminnelse

Ladda ner instruktionerna (PDF)

Skydda dig mot smittor i anläggningar för djur

Tvätta dig när du lämnar anläggningen för djur

Hur klär du på FFP-andningskydd?

Bilder av hustavlor

Hustavla Skydda dig mot smittor i anläggningar för djur

Hustavla Tvätta dig när du lämnar anläggningen för djur
Hustavla: Hur klär du på andningsskydd?

Ytterligare information

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595