Näin ehkäiset työstressiä

Työperäisen stressin hallinnassa ensisijaista on työn psyykkisten ja sosiaalisten eli psykososiaalisten kuormitustekijöiden ennaltaehkäisy. Tärkeää on silloin kiinnittää huomio erityisesti työn sisältöön, töiden organisointiin, työjärjestelyihin, työyhteisön toimivuuteen sekä esihenkilötyön ja sosiaalisten suhteiden toimivuuteen työyhteisössä.

Käytännössä haitallista psykososiaalista kuormitusta vähennetään työpaikalla pienin askelin pitkäjänteisellä toiminnalla esihenkilön ja työyhteisön voimin ja työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon tuella. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentäminen perustuu aina riskien kartoitukseen. 

Liiallista kuormitusta ehkäisevät muun muassa 

 • selkeät työn tavoitteet ja tehtäväkuvat 
 • työnjaon ja vastuiden selkeys 
 • työn vaihtelevuus ja itsenäisyys 
 • sopiva työmäärä ja työtahti 
 • vaikuttamisen mahdollisuudet omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin asioihin 
 • riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku kaikkiin suuntiin 
 • yhteiset työyhteisön toimintaa tukevat toimintatavat, pelisäännöt ja käytännöt 
 • työvälineiden ja järjestelmien toimivuus 
 • tasapuolinen ja kuunteleva esihenkilötyö 
 • yhteiset pelisäännöt työyhteisökonfliktien puheeksi ottamiselle 
 • toimintamalli epäasiallisen kohtelun varalta. 

Kuuntele itseäsi ja ota todesta omasta jaksamisestasi kertovat merkit. 

 • Jos koet olevasi kuormittunut, ota asia esille esihenkilön kanssa. 
 • Puhu tuntemuksistasi ja kokemuksistasi muille. Muilla voi olla samanlaisia kokemuksia ja voitte yhdessä viedä asian esihenkilölle – yhdessä kannettu taakka on kevyempi kantaa. 
 • Tartu asioihin! 

Mieti alla olevien kysymysten ja vinkkien avulla työsi kuormitustekijöitä. Neuvot ovat hyviä myös esihenkilöille, joilla on merkittävä rooli työstressin ehkäisyssä. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Heli Hannonen

Heli Hannonen

työterveyspsykologi
Sähköpostiosoite
heli.hannonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6114
Tiina Koivisto

Tiina Koivisto

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
tiina.koivisto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8653