Työympäristöjen kehittäminen

Toimiva työtila vaikuttaa merkittävästi ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työsuoritukseen. Hyvä työtilojen suunnittelu on käyttäjälähtöistä ja osallistavaa. Työtilojen pitää vastata työn nykyisiin ja muuttuviin vaatimuksiin. Fyysisen työympäristön (toimisto, koti, asiakkaan tila, kahvila) ohella suunnittelussa tulee huomioida myös virtuaaliseen työympäristöön (tieto- ja viestintätekniset laitteet, sähköiset yhteydet, palvelut ja sovellukset) liittyvät tarpeet.

Työympäristömuutoksessa on kyse monen yhtäaikaisen prosessin integroimisesta ja johtamisesta. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun toimintaa ja tiloja kehitetään samanaikaisesti.

-

Muutoksen johtaminen ja osallistava suunnittelu

Työtilojen kehittämisen lähtökohtana on tärkeää olla 

 • organisaation strategiset tavoitteet 
 • työprosessit 
 • eri käyttäjäryhmien työn vaatimukset 
 • näkemykset siitä, miten työ muuttuu tulevaisuudessa. 

Taitava muutosjohtaminen ja osallistava suunnittelu edesauttavat onnistunutta työympäristömuutosta, jolla vastataan monipaikkaisen ja liikkuvan tietotyön tarpeisiin. 

Muutos perinteisistä toimistohuoneista monitilatoimistoihin ja yhteiskäyttöisiin tiloihin vaatii aktiivista muutosjohtamista sekä yhteistyötä tilojen käyttäjien, suunnittelijoiden, eri alojen asiantuntijoiden ja työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon välillä. 

On tärkeää, että henkilöstö saa osallistua omien toimintatapojensa kehittämiseen ja työtilojen suunnitteluun. Henkilöstön rooli ja vaikutusmahdollisuudet on hyvä selkeästi määritellä. Huolellinen tiedottaminen prosessin eri vaiheissa on välttämätöntä. Tutustumiskäynnit, mallityöpisteet ja havainnollistavat kuvat konkretisoivat tulevaa työympäristöä. Yhteisten pelisääntöjen sopiminen edistää työn sujuvuutta ja työyhteisön toimivuutta uudessa ympäristössä. Työympäristön kehittäminen ei pääty tiloihin muutettaessa, vaan niiden toimivuutta tulee seurata ja uudistaa tarvittaessa.  

Työympäristömuutosten hyviin käytäntöihin kuuluvat 

 • johdon sitoutuminen muutoksen läpivientiin 
 • selkeät muutostavoitteet 
 • aktiivinen muutoksen johtaminen ja muutosvalmiuden vahvistaminen 
 • aktiivinen viestintä 
 • henkilöstön osallistuminen työn kehittämiseen ja tilojen suunnitteluun 
 • yhteisten toimintatapojen kehittäminen 
 • käyttäjäkokemuksen seuranta sekä tilojen ja työn jatkuva kehittäminen. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Suvi Hirvonen

Suvi Hirvonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
suvi.hirvonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3012
Annu Haapakangas

Annu Haapakangas

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
Annu.Haapakangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7521