Tehtävät ja vastuut kiusaamistilanteessa

Epäasiallisen kohtelun ja työpaikkakiusaamisen ehkäisemisessä, siihen puuttumisessa ja tilanteiden selvittämisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden aktiivista yhteistyötä. Kiusaamisen ehkäisyssä ja hallinnassa on tärkeää, että kunkin toimijan rooli ja vastuut ovat kaikille selkeät.
Sisällysluettelo

Työpaikkakiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun kokonaisvaltainen hallinta tarkoittaa, että organisaatiossa toteutetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja puututaan epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen. Epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen liittyviä riskejä tulee analysoida ja käsitellä työn tekemisen näkökulmasta sekä organisaatio- että yhteisötasolla. Työnantajan tietoon tulevat kiusaamiskokemukset ja -havainnot tulee selvittää viipymättä ja asianmukaisesti.