Kiusaamisen seuraukset

Kiusaamisesta seuraavia oireita ovat stressi, keskittymisvaikeudet, masentuneisuus ja hermostuneisuus. Kiusatut kärsivät usein erilaisista univaikeuksista. Kiusaamisen seurauksena heidän omanarvontunteensa heikkenee.

Kiusatuksi joutuminen on uusi ja odottamaton tilanne. Monelle se on shokki ja järkytys: ”ei minulle voi käydä näin”. 

Kiusaaminen lisää sairauspoissaoloja

Pitkään jatkunut kiusatuksi tuleminen lisää sairauspoissaoloja.

Kiusaaminen vaikuttaa koko työyhteisöön ja aiheuttaa monenlaisia kuluja

Kiusaamista työpaikallaan havaitsevat voivat kokea tilanteen ahdistavana.

Pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen selvittely- ja muut kulut voivat nousta yli 30 000 euroon. Yhden sairauslomapäivän hinta on noin 350 euroa.

Kiusaaminen ja kiusaamiskokemusten selvittäminen aiheuttavat organisaatiolle monenlaisia seuraamuksia ja kuluja:

  • sairauspoissaolot
  • töiden uudelleenjärjestelyt
  • työtehon ja työn tuloksellisuuden heikkeneminen
  • kiusaamiskokemuksen tutkimiseen ja selvittelyyn kuluva työaika
  • uudelleenrekrytointi- ja perehdyttämiskulut
  • kielteiset seuraukset työpaikan maineelle