Toimi näin, jos koet, että sinua kiusataan

Useimmilla työpaikoilla on sovittu toimintamalli. Se sisältää ohjeistuksen, kuinka toimia, mikäli kokee olevansa kiusaamisen kohteena. Voit tiedustella toimintamallia esihenkilöltäsi, hr:ltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Ota kokemasi kiusaaminen puheeksi mahdollisimman pian.

Joskus voi kestää viikkoja, jopa kuukausia, ennen kuin kielteisen kohtelun jatkuvuuteen ja toistuvuuteen havahtuu. Aluksi voi olla vain epämääräinen tunne, että kaikki ei ole kohdallaan. Kiusatuksi joutuminen tuntuu monesta epäuskottavalta.

Merkkejä ja havaintoja kiusaamisesta

 • Asiat eivät ole kuten ennen, jokin alkaa vaivata tai askarruttaa sinua.
 • Sinulla on epämääräinen, hämmentynyt olo, mitä oikein tapahtuu.
 • Et haluaisi kohdata tai mieluusti välttelet kohtaamista jonkun tai joidenkin kanssa.
 • Koet, että et pääse työyhteisösi täysivaltaiseksi jäseneksi.
 • Jännitteet vuorovaikutuksessa alkavat nakertaa voimavarojasi.

Jos epäilet havainneesi tai tulkinneesi tilanteet väärin, keskustele kokemuksestasi sellaisen henkilön, esimerkiksi työtoverin kanssa, jolta uskot saavasi realistista palautetta. Vertaa omaa kokemustasi hänen havaintoihinsa ja vaikutelmaansa tilanteesta.

Voit kirjata havaintojasi muistiin: mitä tapahtui, milloin, miten koit tilanteen, keitä tilanteessa oli läsnä. Kirjaaminen auttaa itseäsi hahmottamaan tilanteen jatkuvuuden ja on hyödyksi, kun kerrot kokemuksistasi esihenkilölle.

Näin otat epäasialliseksi ja kiusaavaksi kokemasi käyttäytymisen puheeksi kielteisesti käyttäytyneen kanssa

 • Kerro, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena ja miltä sinusta tuntuu.
 • Pyydä häntä lopettamaan.
 • Puhu käyttäytymisestä, älä ihmisen ominaisuuksista.

Jos sinusta tuntuu vaikealta ottaa asia puheeksi kiusaavasti käyttäytyvän henkilön kanssa, vie asia suoraan esihenkilölle. 

Monilla työpaikoilla on lomake, jolla tehdään ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta. Mikäli työpaikallasi ei ole tällaista käytäntöä, kerro esihenkilöllesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi kiusaamisesta. Mikäli koet kiusaajaksi esihenkilösi, ilmoita asiasta hänen esihenkilölleen.

Mikäli esihenkilö ei ryhdy toimenpiteisiin, voit olla yhteydessä esihenkilösi esihenkilöön. Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista, ja mikäli työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin saatuaan ilmoituksen koetusta häirinnästä ja kiusaamisesta, asiasta voi olla yhteydessä työsuojeluviranomaisiin.

Näin valmistaudut keskusteluun esihenkilön kanssa

 • Kirjaa tilanteet, joissa olet kokenut tulleesi kiusatuksi. Näin muistat tilanteet paremmin ja saat kerrottua niistä selkeästi.
 • Kerää mahdollinen kirjallinen aineisto (epäasialliset sähköpostit, tekstiviestit).
 • Mikäli sinun on helpompi ilmaista itseäsi kirjallisesti, kirjoita kokemuksistasi. Voit antaa kirjoituksesi esihenkilölle jo ennen yhteistä keskusteluanne. Sovi esihenkilön kanssa, mihin hän voi käyttää kirjoittamaasi kuvausta.
 • Mieti, mikä on tavoitteesi tilanteen muuttumisen kannalta. Tavoitteen tulee olla realistinen ja kohtuullinen. Mitä pitäisi tapahtua, että voit jättää asian taaksesi?
 • Mieti, mitä olet itse valmis tekemään tilanteen rauhoittamiseksi.

Keskustelussa esihenkilön kanssa

 • Kerro esihenkilölle konkreettisista tilanteista, joissa olet kokenut tulleesi kiusatuksi: mitä on tapahtunut ja miten olet kokenut sen.
 • Henkilöllä, jonka koet kiusaavan sinua, on oikeus saada tietää, minkälaisen käyttäytymisen tai toiminnan koet kiusaamisena. Näin annat hänelle mahdollisuuden muuttaa toimintaansa.
 • Puhu asiallisesti, vältä puhumasta henkilöstä loukkaavasti ja epäasiallisesti. Älä puhu siitä, millainen hän on mielestäsi luonteeltaan. 
 • Sovi esihenkilön kanssa, kerrotaanko tilanteen käsittelystä (ja jos, milloin) työyhteisön muille jäsenille.
 • Sovi esihenkilön kanssa, milloin asiaan viimeistään palataan.

Hyvä toimintatapa on, että esihenkilö keskustelee ensin erikseen sinun kanssasi ja sitten sen henkilön kanssa, jonka käyttäytymisen koet kiusaamisena. Tämän jälkeen hän etenee tilanteen edellyttämällä tavalla. Saadakseen kokonaisvaltaisemman kuvan tilanteesta esihenkilö voi kerätä lisätietoa esimerkiksi työtovereiltasi heidän havainnoistaan.

Tämän jälkeen esihenkilö järjestää yhteisen kokouksen sinun ja kokemasi kiusaajan kanssa. Mukana voi olla myös muita henkilöitä. Voit pyytää tueksesi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen. Hyvä tapa on ilmoittaa tästä niin, että myös vastapuolesi voi ottaa palaveriin tukihenkilön itselleen. Esihenkilö voi ryhtyä myös muihin tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Valmistaudu yhteiskeskusteluun

Valmistautuminen auttaa sinua kertomaan kokemuksistasi jäsentyneesti ja selkeästi. Se auttaa sinua myös säilyttämään mielenmalttisi.

 • Valmistaudu kuvailemaan konkreettisesti tilanteita, joissa olet kokenut tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti ja kiusaavasti. Mieti, mitä haluat erityisesti tuoda esiin ja käsitellä. Tähän auttaa asioiden kirjoittaminen paperille etukäteen.
 • Valmistaudu siihen, että voit saada palautetta myös itsestäsi, omasta toiminnastasi ja käyttäytymisestäsi.
 • Mieti omia ehdotuksiasi tilanteen korjaamiseksi. Mitä tulisi tehdä ja mistä tulisi sopia? Mitä olet valmis tekemään itse?

Yhteiskeskustelun tavoitteena on löytää tilanteeseen ratkaisu ja tehdä tarvittavat työhön ja/tai käyttäytymiseen liittyvät sopimukset.

Yhteiskeskustelussa tilannetta käsitellään molempien/kaikkien osapuolten näkökulmasta. Jokaiselle annetaan tasapuolinen mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä, kokemuksensa ja tulkintansa tilanteesta.

 • Pyri säilyttämään keskustelussa malttisi ja vältä henkilökohtaisia loukkauksia. Puhu siitä, mitä on mielestäsi tapahtunut ja miten olet sen kokenut.
 • Pyri olemaan aktiivinen ratkaisun löytymiseksi ja sopimukseen pääsemiseksi.
 • Ole valmis ottamaan vastaan anteeksipyyntö.
 • Mikäli todetaan, että kiusaamista on tapahtunut, esihenkilön tehtävä on sopimuksin ja työnantajan keinoin lopettaa se.
 • Työhön ja käyttäytymiseen tehtävistä sopimuksista ja toimenpiteistä tehdään muistio.
 • Esihenkilö voi päätyä myös siihen, että kiusaamista ei ole tapahtunut. Pyydä esihenkilöltä tarvittaessa perustelut, miksi hän on tullut tähän johtopäätökseen. Välillänne on voinut olla muita ristiriitoja, joiden selvittämistä yhteinen keskustelu myös palvelee.
 • Jos olet kokenut, että esihenkilösi kiusaa sinua, selvittely voi päätyä myös siihen, että esihenkilön toiminnassa on ollut kyse hänen työnjohto-oikeutensa puitteissa tekemistä työjärjestelyistä, muutoksista tai päätöksistä.

Hoida työsi ja itseäsi

Kiusatuksi joutuminen on voimakas sosiaalinen stressitilanne. Erilaiset hyvinvoinnin ja jaksamisen ongelmat, kuten ahdistuneisuus, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet, univaikeudet ja masentuneisuus ovat tavallisia. Myös epäoikeudenmukaisuuden, kiukun ja jopa vihan tunteet ovat tavallisia.  Kiusaamiskokemuksen selvittelyprosessi kuluttaa voimavaroja.

On tärkeää, että selvittelynkin ajan hoidat omat työtehtäväsi ja kohtelet muita asiallisesti. Älä vastaa kiusaamiseen ”samalla mitalla”, vaan pyri olemaan asiallinen kaikessa ja kaikkia kohtaan. 

Jaksaaksesi tarvitset voimavaroja ja tukea:

 • Älä käperry omiin oloihisi. Hae sosiaalista tukea. 
 • Jatka harrastuksiasi. Hakeudu tilanteisiin, joissa saat myönteistä palautetta itsestäsi ja tekemisestäsi.
 • Älä laiminlyö itseäsi. Tee asioita, myös pieniä arkisia askareita, jotka tuottavat sinulle mielihyvää ja voimavaroja.
 • Pyri nukkumaan riittävästi.
 • Hae tarvittaessa työterveyshuollosta tai muilta asiantuntijoilta apua hyvinvointisi ja jaksamisesi ylläpitämiseen.

Joskus tarvitaan ammattilaisen apua ja tukea. 

Tilanteen käsittely ammattilaisen kanssa voi auttaa, mikäli voimakas ahdistuneisuus tai muut kielteiset tuntemukset jatkuvat, vaikka kiusaamistilanne on käsitelty ja kiusaaminen on loppunut, olet lähtenyt työpaikasta ilman, että tilannetta on selvitetty tai tilannetta on selvitetty, mutta koet, että selvitys ei ole johtanut oikeanlaiseen ratkaisuun.