Miksi kiusaamista esiintyy?

Työpaikkakiusaamiseen taustalla voi olla esimerkiksi erilaiset työntekemiseen liittyvät epäselvyydet kuten tehtävänkuviin ja vastuisiin liittyvät epäselvyydet. Myös huono tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuuksien puute lisäävät konflikteja työyhteisössä.

Työpaikkakiusaamisen taustat

Kiusaamiseen liittyviä taustoja ovat muun muassa:

  • epäselvät tehtäväkuvat ja vastuut
  • työyhteisön toimivuuden ongelmat, kuten huono tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuuksien puute
  • nopeat muutokset organisaatiossa
  • epävarmuus ja kilpailu yksilöiden välillä
  • toimimaton johtamistyö
  • organisaatiokulttuuri, jossa suvaitaan epäasiallista ja kiusaavaa käytöstä tai ei tunnisteta sitä.

Kuka tahansa voi joutua kiusaamisen kohteeksi

Kiusaamisen kohteeksi joutuneilla ei näytä olevan tiettyä yleistä ominaisuutta. Erilaisuus voi olla kiusaamisen yksi syy tilanteessa, jossa joku eroaa jonkin ominaisuutensa perusteella selvästi muusta yhteisöstä, esimerkiksi toimenkuvaltaan, koulutukseltaan tai iältään.