Mikä ei ole kiusaamista?

Yksikään työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa yhteisössä on mielipide- ja näkemyseroja. Jokaisessa yhteisössä syntyy myös ajoittain ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja tai koko työyhteisöä koskevia konflikteja ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikävät tilanteet työpaikalla eivät ole kiusaamista.
-

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

 • Työnantaja käyttää työnjohto-oikeuttaan
 • Toimintaan liittyviä ongelmia käsitellään työyhteisössä
 • Työntekijälle annetaan perusteltu kurinpidollinen seuraamus
 • Työtehtäviä tai organisaatioita perustellusti muutetaan ja työntekijän kanssa on keskusteltu asiasta
 • Työnantaja ohjaa henkilön työkyvyn arvioon keskusteltuaan ensin asianomaisen kanssa

Vastuuton työkäyttäytyminen

Vastuuton työkäyttäytyminen ei ole varsinaisesti kiusaamista. Se tarkoittaa sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä.

Kohde voi jatkuvasti vaihtua tai käyttäytyminen voi kohdistua kaikkiin yhtä lailla. Vastuuton työkäyttäytyminen voi myös olla satunnaista tai kertaluontoista.

Esimerkkejä vastuuttomasta työkäyttäytymisestä

 • omavaltainen käytös, valtuuksien ylitys
 • yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • työroolista lipsuminen
 • muiden työyhteisön jäsenten aiheeton syyttely
 • laiminlyönnit ja muu vastuuttomuus
 • kohtuuttomat tunteenpurkaukset
 • erikoisoikeuksien vaatiminen ja ottaminen.

Vastuuttoman työkäyttäytymisen puheeksi ottaminen ja lopettaminen on aina esihenkilön tehtävä.