Työpaikkakiusaamisen ilmeneminen

Työturvallisuus lain mukaan: Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Epäasiallisen kohtelun muotoja ovat muun muassa:

 • huutaminen ja haukkuminen
 • aiheeton arvostelu
 • mitätöinti
 • mustamaalaaminen
 • naurunalaiseksi saattaminen
 • sosiaalinen eristäminen: ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa
 • tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen
 • kohtuuton työn valvonta
 • osaamisen vähättely
 • perusteeton työtehtävien pois ottaminen
 • osaamisen kannalta tai aikaisempia tehtäviä selvästi vaatimattomampien työtehtävien antaminen

Seksuaalinen häirintä

Seksuaaliseen häirintään puuttumisesta säädetään myös tasa-arvolaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen tai ahdistava ilmapiiri.