Reflexer och skyddskläder med god synbarhet

Reflexer är en billig livförsäkring. Reflexer hjälper bilister att upptäcka fotgängare i mörker och skymning. Reflexmaterialet reflekterar tillbaka ljuset i den riktning det kom.

Skyddskläder med god synbarhet, till exempel reflexvästar, har förutom reflexmaterial även fluorescerande material som syns i dagsljus och skymning. Enligt lagen ska fotgängare använda en ändamålsenlig reflex när han eller hon rör sig på vägar under mörker.

Reflexer för fotgängare

Det finns hängande reflexer och reflexband som du fäster runt handleden/armen.

Skyddskläder med god synbarhet

Kläderna syns väl i alla ljusförhållanden – dagsljus, skymning och mörker. Den fluorescerande färgen är vanligtvis gul, orange eller röd, men särskilt fritidskläder kan ha även andra fluorescerande färger.

Reflexer för fotgängare och skyddskläder med god synbarhet är personlig skyddsutrustning

Tillverkaren eller importören ska låta testa och EG-typkontrollera produkter som säljs på den finländska eller europeiska marknaden. Reflexernas synlighet säkerställs genom att mäta bland annat reflexens totala ljusstyrka och yta enligt standarden EN 13356. På skyddskläder med god synbarhet tillämpas standarden EN ISO 20471 (föregående version EN 471) eller EN 1150.

Bruksanvisning

Reflexer och skyddskläder med god synbarhet ska levereras med bruksanvisning på finska och svenska. I bruksanvisningen ska namnet på produktens tillverkare eller importör och produktens användningsändamål anges. Produkten och bruksanvisningen ska även ha CE-märkning, nummer på den tillämpade standarden och uppgifter om det organ som utfört typkontrollen.

Skyddskläder med god synbarhet (varselklädsel)

Varselklädsel enligt standarden EN ISO 20471:2013 är avsedd för situationer där det krävs mycket god synbarhet, till exempel i många arbetsuppgifter. Klädetiketten ska innehålla följande uppgifter:

  • namn, varumärke eller något annat som identifierar tillverkaren eller dennes auktoriserade representant
  • identifiering av produkten, till exempel handelsnamn eller produktnummer
  • storleksmärkning
  • standardens nummer: EN ISO 20471:2013
  • piktogrammet nedan och klass som anger synbarhet (1–3, där 3 är bäst).
-

Standarden för varselklädsel förnyades 2013. Produkter i enlighet med den ersatta standarden EN 471 och den nya standarden EN ISO 20471 får säljas och användas. Klädernas skyddsklasser och krav gällande ytmaterialet är oförändrande, men märkningen har ändrats. Kläder märkta med standarden EN 471 har två siffror bredvid symbolen, varav den övre anger synbarhetsklassen. Kläder märkta med standarden EN ISO 20471 har endast en siffra som anger synbarhetsklassen. Klassificeringen grundar sig på mängden fluorescerande och reflekterande material. Kläder av klass 3 syns bäst. Reflexvästar uppfyller i allmänhet kraven i klass 2.

Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk

Kläder enligt standarden EN 1150:2001 lämpar sig för situationer där behovet är synlighet är medelhög, till exempel för fritidsändamål. Den fluorescerande färgen kan vara förutom gul, orange eller röd även till exempel rosa eller limegrön. Reflexen kan vara ett reflexband eller ett tryckmotiv. Mängden synligt material beror på användarens längd, så även barnstorlekar finns tillgängliga.