Heijastimet ja näkyvä vaatetus

Näkyvyyttä lisääviä tuotteita ovat heijastimet ja näkyvä vaatetus. Ne on tarkoitettu tilanteisiin, joissa on keskinkertainen riski. Tuotteita käytetään päivänvalossa ja/tai pimeässä ulkoisen valolähteen, esimerkiksi ajoneuvojen valojen, valaisemana. Heijastimet ja näkyvä vaatetus ovat henkilönsuojaimia, jotka tuovat näkyvyyttä jalankulkijoille iästä riippumatta.

Jalankulkijan heijastimet ja näkyvä vaatetus ovat henkilönsuojaimia

Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja EU-tyyppitarkastuttaa Suomen tai Euroopan markkinoilla myytävät tuotteet. 

Kaikki heijastavia elementtejä sisältävät tuotteet eivät ole henkilönsuojainasetuksen mukaisia tyyppihyväksyttyjä henkilönsuojaimia, vaikka niissä olisi käytetty testattuja heijastavia materiaaleja. 

Henkilönsuojaimet tunnistat CE-merkinnästä, standardinumerosta ja mukana tulevasta käyttöohjeesta. Suomessa käyttöohjeen tulee olla suomeksi ja ruotsiksi, ja siinä tulee ilmoittaa muun muassa tuotteen valmistajan tai maahantuojan nimi ja tuotteen käyttötarkoitus sekä tyyppitarkastuksen suorittaneen laitoksen tiedot.

Jalankulkijan heijastimet

Heijastin on halpa henkivakuutus. Heijastin auttaa autoilijaa havaitsemaan jalankulkijan pimeässä ja hämärässä. Heijastinmateriaali heijastaa siihen osuvan valon takaisin valolähteen suuntaan. 

Lain mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan käytettävä asianmukaista heijastinta.

Heijastimia ovat riippuheijastimet ja käsivarren tai jalan ympäri kiinnitettävät heijastimet. Heijastimien näkyvyys varmennetaan mittaamalla muun muassa heijastimen kokonaisvalovoima ja pinta-ala.

Näkyvä vaatetus

Näkyvyyttä lisäävä vaatetus, kuten huomioliivi, soveltuu tilanteisiin, joissa näkymisen tarve on keskinkertainen, esimerkiksi vapaa-ajan käyttöön. Aiemmin tuotteita on kutsuttu näkyväksi vaatetukseksi ei-ammattimaiseen käyttöön.

Tuotteita on käyttöolosuhteiden mukaan kolmenlaisia: 

 • päivänäkyviä, jotka sisältävät vain päiväloisteväriä eli fluoresoivaa materiaalia 
 • pimeänäkyviä, jotka sisältävät vain heijastinmateriaalia 
 • päivä- ja pimeänäkyviä, jotka sisältävät molempia materiaaleja.
   

Fluoresoiva väri voi olla keltaisen, oranssin tai punaisen lisäksi esimerkiksi pinkki tai limenvihreä. Fluoresoiva väri näkyy sekä päivänvalossa että hämärässä. Heijastinmateriaali voi olla nauhana tai painatuksina. Näkyvää vaatetusta löytyy aikuisten ja lasten koossa. Näkyvien materiaalien tarvittavat määrät riippuvat käyttäjän pituudesta.

Huomioitavaa on, että mikä tahansa muutos tuotteeseen, kuten printtilogot, voivat pienentää näkyvien materiaalien minimialoja ja heikentää tuotteen toimivuutta.

Päähineet, käsineet ja jalkineet eivät kuulu suojaimiksi luettuihin näkyvyyttä lisääviin tuotteisiin. Näkyvyyttä lisääviä tuotteita ei tule sekoittaa korkean riskin tilanteisiin tarkoitettuihin erittäin näkyviin vaatteisiin (standardi EN ISO 20471). 

Heijastimien ja näkyvien vaatteiden merkintä

Heijastimet ja näkyvät vaatteet ovat henkilönsuojaimia, joten niiden merkinnästä tulee löytyä seuraavat tiedot:

 • CE-merkintä
 • valmistajan nimi ja osoite
 • tuotteen tunniste (nimi/tuotenumero)
 • koko- ja hoito-ohjemerkinnät (vaatteissa)
 • standardin numero ja vuosi
 • standardin EN 17353 mukaisissa tuotteissa kuvatunnus (liivi ja aurinko ja/tai kuu) ja tuotteen tyyppi.

Aiempien standardiversioiden (EN 13356, EN 1150) mukaisissa tuotteissa ei ole kuvatunnusta, mutta niidenkin merkinnästä tulee löytyä standardinumero. 

Valmistajan tulee toimittaa tuotteen mukana käyttöohje.

Standardit

Heijastimia ja näkyviä vaatteita koskevat seuraavat standardit:

 • EN 17353:2020 Näkyvyyttä lisäävät tuotteet keskinkertaisen riskin tilanteisiin
 • EN 13356:2001 Heijastimet ei-ammattimaiseen käyttöön
 • EN 1150:1999 Näkyvä vaatetus ei-ammattimaiseen käyttöön.

Huom! Standardi EN 17353 on korvannut standardit EN 1150 ja EN 13356. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet markkinoille saatettavat tuotteet tulee EU-tyyppihyväksyttää standardin EN 17353 mukaan. Vanhempien standardien mukaisia heijastimia ja vaatteita saa edelleen olla myynnissä ja käytössä.