Rekommendationer för planering av arbetsskift

En person som arbetar i skift behöver en tillräckligt lång och god sömn varje dag. Med tanke på orken är det också viktigt med dagliga tider för återhämtning. Man ska se till att pauserna är tillräckliga i varje arbetsskift.

En tillräckligt lång vila per vecka eller veckoslutsledighet garanterar en god återhämtning från arbetet. Semestrar och högtider är viktiga stunder för att frigöra sig från arbetet.

Kriterierna för god skiftplanering för periodarbete och industri finns i Arbetshälsoinstitutets Trafikljusmodell för bedömning av arbetstider. Se även nedanstående branschspecifika exempel på god skiftplanering.

Exempel på goda arbetstidslösningar