Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka huolehtii yhdessä työpaikkojen kanssa henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta.
Neljä henkilöä keskustelee kahvipöydän äärellä.

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö, ja sen  soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,  että työnantaja, joka on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia, on  velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja. Jos yrityksessä on  yksikin työntekijä, tämä järjestämisvelvollisuus täyttyy.

Yrittäjällä ja omaa työtään tekevällä on myös mahdollisuus järjestää itselleen työterveyspalvelut. 

Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistoimin edistää

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 
  • työyhteisön toimintaa. 

Työterveyteen ja työturvallisuuteen yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksinä korostuvat yhteistyö, suunnitelmallisuus ja vuorovaikutteisuus.  

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Owe Österbacka

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2328
Eva Helaskoski

Eva Helaskoski

johtaja
Sähköpostiosoite
eva.helaskoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2300