Toxiskt syndrom framkallat av organiskt damm

En plötslig, kraftig exponering för biologiskt damm kan orsaka toxiskt syndrom framkallat av organiskt damm (ODTS). Sjukdomsmekanismen är okänd. Det har antagits att det är frågan om en icke-allergisk, icke-specifik inflammation i lungblåsorna.

Förekomst

I Finland diagnostiseras färre än tio fall av ODTS som yrkessjukdom varje år. Symptomen är dock mycket vanligare. Upp till 30 procent av jordbrukarna har beskrivits lida av symptomen.

Orsaker

ODTS misstänks bero på mögelmykotoxiner och bakteriella endotoxiner. Höga halter av biologiskt damm eller deras frigjorda beståndsdelar kan orsaka ODTS. Symptom är ganska vanliga i vissa yrken som innebär exponering för biologiskt damm, såsom jordbrukare och svamparbetare.

Symptom

Symptomen är varierande och påminner om allergisk alveolit. Symptomen börjar ofta 4–8 timmar efter exponering. Dessa inkluderar feber och frossa, hosta, muskel- och ledvärk, och allmän sjukdomskänsla. Ögonsymptom och symptom från de övre luftvägarna hör ofta också till bilden. Symptomen kan vara svårast när exponeringen börjar efter ett uppehåll och kan lindras vid upprepad exponering.

Undersökningar

Luftvägsinfektioner utesluts. Det kan höras rassel från de små lungblåsorna och antalet vita blodkroppar i blodet är ofta höjt. Lungbilden är i allmänhet normal och lungfunktionstesten uppvisar inga förändringar.

Diagnostiken bygger i hög grad på att det upprepade gånger konstateras att patienten har feber och på samma gång även andra varierande symptom. Allergisk alveolit och andra sjukdomar utesluts. Inga onormala radiologiska eller permanenta förändringar i lungfunktionstester observeras.

Behandling och prognos

Vanligen behövs ingen särskild behandling eftersom symptomen på ODTS försvinner när exponeringen upphör. ODTS orsakar vanligen inte bestående förändringar i lungfunktionen, men sjukdomens effekter på lång sikt har ännu inte undersökts. Användningen av andningsskydd bör intensifieras.

Förebyggande åtgärder

ODTS-syndromet kan förebyggas genom att man undviker stark exponering för biologiskt damm, bland annat genom att man ändrar arbetsmetoder och vid behov använder andningsskydd under dammiga arbetsfaser.

Våra experter

Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136