Irritativ kontaktdermatit

Irritationseksem, eller irritatativ kontaktdermatit, orsakas av en yttre, skadlig faktor som påverkar huden. Skadan i hudens yttersta lager leder till en inflammation i huden, ett så kallat eksem. Ett arbetsrelaterat irritationseksem förekommer oftast på händerna eller underarmarna.

Förekomst

Mellan 2005 och 2016 rapporterades totalt 2 215 fall av irritationseksem bekräftade som yrkessjukdom till registret över yrkessjukdomar. Förekomsten av irritationseksem var 7,9/10 000 sysselsatta per år.

Orsaker

Många kemikalier irriterar huden, t.ex. svaga syror och baser, organiska lösningar och ytaktiva ämnen i tvätt- och rengöringsmedel. Starka syror och baser är frätande och kan orsaka hudskador, kemiska brännskador, redan efter enstaka kontakt. De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterat irritationseksem är dock lätt irriterande ämnen, som orsakar utslag först efter upprepad eller långvarig kontakt med huden, till exempel när de absorberas av arbetskläder, eller efter inträngning i skyddshandskar eller skor. Vid långvarigt handeksem kan användning av endast en tät skyddshandske räcka för att upprätthålla hudutslaget. Det finns vanligtvis flera faktorer som orsakar irritation i huden på arbetet, och irritationseksemet uppstår som ett resultat av dessa kombinerade effekter.

De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterat irritationseksem

 • tvätt- och rengöringsmedel
 • vått och smutsigt arbete, damm på huden
 • metallbearbetningsvätskor, dvs. skärvätskor 
 • oljor och smörjmedel
 • organiska lösningsmedel och blandningar av lösningsmedel
 • bränslen och oljor
 • svaga syror (pH-värde 2–4) och baser (pH-värde 9–11)
 • cement, betong
 • hårfärger och blekmedel i frisörarbete
 • livsmedelshantering
 • glasull, stenull
 • onormal nötning av huden

 

De viktigaste riskyrkena för irritationseksem är jordbrukare och djuruppfödare, köks- och restaurangpersonal, städare, mekaniker och gjuteriarbetare, installatörer och reparatörer, frisörer och hälso- och sjukvårdsyrken.

Symptom

Irritationseksem uppträder oftast först på tunna hudområden mellan fingrarna och på handryggen. Utslagen uppträder initialt som torrhet och rodnad i huden, klåda och svidande känsla. De långvariga och kraftigare symptomen inkluderar små vätskeblåsor, flagnande hud, förtjockning, fjällning och sprickor i huden.

Behandling och prognos

Liksom andra former av handeksem är den huvudsakliga behandlingen mot irritationseksem kortikosteroidkräm i grupp II eller III, som används under tillräckligt långa behandlingsperioder. Efter att utslagen har lugnat ner sig, används bassalvor regelbundet för att upprätthålla hudens tillstånd. 

 Symptomen på irritationseksem förvärras under arbetsveckan och lättar i de tidiga skedena på lediga dagar och läker regelbundet på längre semestrar. Vid lindriga fall av irritationseksem räcker det ofta med en intensifiering av hudskyddet, en kur med läkemedelssalva och regelbunden vård av huden för att utslaget ska läka helt. Om sjukdomen får framskrida kommer utslagen på arbetet att komma tillbaka snabbare och med mindre retning, och läkningen kommer att förlängas. Om irritationseksemet på händerna kvarstår och upprepas under en lång tid, kan det bli kroniskt.

Undersökningar

Undersökningarna vid misstanke om arbetsrelaterat irritationseksem inkluderar bedömning av hudirriterande faktorer på arbetet, uppföljning av utslagens förlopp för att upptäcka variationer mellan tid på arbetet och frånvaro från arbetet, samt uteslutning av fördröjda kontaktallergier och omedelbara allergier genom epikutantest och pricktest. Påvisande av irritationseksem kräver att det läker helt vid arbetsfrånvaro och med lämplig behandling (t.ex. kortikosteroidkräm i grupp II eller III under tillräckligt långa behandlingsperioder) senast inom tre månader.

Förebyggande åtgärder

Den viktigaste metoden för att förebygga irritationseksem på händerna är användning av skyddshandskar som ger tillräckligt skydd och lämpar sig för arbete som påfrestar huden. Till exempel för vått arbete väljs täta skyddshandskar och för hantering av kemiska produkter väljs handskar som skyddar mot dessa kemikalier. 
Om det finns risk för stänk eller droppar på underarmarna under arbetet ska skyddshandskar av tillräcklig längd eller separata ärmskydd väljas. Skyddshandskarna måste vara hela, rena inuti och får inte återanvändas när de är vända ut och in.

När det finns risk för handeksem på jobbet är det bra att regelbundet behandla huden på händerna med bas- eller handkräm på jobbet och hemma. Att skydda huden noggrant på jobbet och vårda den regelbundet är särskilt viktigt för arbetstagare med atopisk hudstruktur.

Våra experter

Maria Pesonen

E-post
maria.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2239

Sari Suomela

E-post
sari.suomela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2288

Kristiina Aalto-Korte

E-post
kristiina.aalto-korte [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2292