Godartade sjukdomar i lungsäcken orsakade av asbest

Asbestfibrer kan vid inandning orsaka fibros (pleuraplack) dvs. förändringar i parietalpleuran (lungsäckens yttre blad), exsudativ (vätskande) lungsäcksinflammation (pleurit), rundatelektas (pseudotumör) och diffus fibros i visceralpleuran (fibros i lungsäckens inre blad).

Förekomst

Vid förbudet mot asbest 1994 hade mer än 200 000 arbetstagare exponerats för asbest, varav några tiotusentals fortfarande lever. Inom asbestsanering arbetar cirka 3 000 anställda. Dessutom kan man exponeras för asbest vid exempelvis gruvdrift. Under de senaste åren har färre än 100 godartade sjukdomar i lungsäcken diagnostiserats årligen i Finland.

Orsaker

Allt fibermaterial av asbest kan orsaka förändringar i lungsäcken dvs. pleuran. Dubbelsidiga placker till följd av asbestexponering syns i lungröntgen tidigast efter en latenstid på 10 år. Exsudativ pleurit (pleurautgjutning) kan förekomma efter mindre än 10 års latens. Utvecklingshastigheten för rundatelektas och visceral pleurafibros är mindre känd. Det senare tar förmodligen lika lång tid att utvecklas som pleuraplack.

För att utveckla pleuraplack räcker en mindre exponering än för att utveckla asbestos. Mindre än 300 godartade lungsjukdomar orsakade av asbest diagnostiseras varje år. De flesta av dessa är fall av pleuraplack. Exponeringen har huvudsakligen skett för flera decennier sedan.

Symptom

Pleuraplack och rundatelektas orsakar vanligtvis inga symptom och påträffas vanligen av en slump när lungorna röntgas. Utbredda pleuraplack och visceral pleurafibros kan orsaka en restriktiv försämring av lungfunktionen, med symptom som andnöd.

Undersökningar

Förkalkningar på lungsäcken ses ofta på en vanlig lungröntgen, men för mer exakt diagnostik och upptäckt av visceral pleurafibros eller rundatelektas krävs en datortomografi av lungorna. Om personen som exponerats för asbest visar tecken på asbestsjukdom i lungbilden, behövs ytterligare undersökningar vid polikliniken för lungsjukdomar eller arbetsmedicin.

Röntgen och andra undersökningar av patienter som tidigare exponerats för asbest bör utföras efter klinisk bedömning. Man uppnår inga hälsofördelar genom frekvent bilddiagnostik med vissa intervall.

Prognos och rehabilitering

Asbestplack eller rundatelektas orsakar vanligen inte symptom, även om de kan orsaka bestående och betydande funktionsstörning i lungorna om de är mycket omfattande. Sjukdomar som orsakas av exponering för asbest i arbetet ersätts som yrkessjukdomar om exponeringen bedöms vara tillräcklig för att orsaka sjukdomen. Ersättningsbeloppet för yrkessjukdomar bestäms i huvudsak av den skada som orsakas av sjukdomen, vilken i allmänhet är obetydlig när det gäller godartade sjukdomar i lungsäcken. Rehabiliteringsåtgärder är mindre vanliga vid sjukdomar i lungsäcken.

Förebyggande åtgärder

Vid asbestsanering som kräver tillstånd kan man skydda sig mot exponering för asbest med hjälp av lämpliga arbetsmetoder och användning av ändamålsenlig skyddsutrustning.

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136