Allmänt om yrkeshudsjukdomar

Med yrkeshudsjukdom avses en hudsjukdom som orsakas av kemiska, fysiska eller biologiska faktorer i arbetet.

Yrkeshudsjukdomar har inga särskilda egna sjukdomsformer. De är vanliga hudsjukdomar som också kan uppstå utanför arbetslivet. Skillnaden är att yrkeshudsjukdomen orsakas av något på arbetsplatsen. Cirka 90 procent av yrkeshudsjukdomarna är handeksem.  

Yrkeshudsjukdomar är oftast kontakteksem (irritationseksem, allergisk kontakteksem, kontakturtikaria och proteinkontakteksem), som utgör cirka 88 procent av fallen av yrkeshudsjukdomar. Cirka 8 procent av fallen av yrkeshudsjukdomar är hudinfektioner, främst skabbinfektioner hos hälso- och sjukvårdspersonalen. Mellan 2005 och 2016 rapporterades 5 265 bekräftade fall av yrkeshudsjukdomar till registret över arbetsrelaterade sjukdomar. På grundval av dessa uppgifter är förekomsten av yrkeshudsjukdomar bland finländarna 18,8 fall /100 000 sysselsatta per år.

Vilka faktorer påverkar uppkomsten av yrkeshudsjukdomar?

Yrkeshudsjukdomar förekommer i arbetsuppgifter med betydande hudirriterande faktorer eller där man är i kontakt med hudkontaktallergener eller snabba allergener. Frisörer, jordbrukare, yrken inom hälsovården, städare, kockar, bagare, sprutmålare, tandtekniker samt yrken inom metallindustrin och byggnadsbranschen är centrala riskyrken för yrkeshudsjukdomar.  

De främsta orsakerna till yrkeshudsjukdomar är epoxiföreningar som orsakar allergisk kontakteksem, gummikemikalier, isotiazolinonkonserveringsmedel och akrylatföreningar, våtarbete som orsakar irritationskontakteksem samt mjäll hos kor och vetemjöl som orsakar kontakturtikaria och proteinkontakteksem

Våra experter

Maria Pesonen

E-post
maria.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2239

Sari Suomela

E-post
sari.suomela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2288

Kristiina Aalto-Korte

E-post
kristiina.aalto-korte [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2292