Yrkesastma

Med yrkesastma avses i Finland astma, där den sannolika och huvudsakliga orsaken är ett visst inandningsbart ämne, dvs. en agens, som förekommer i arbetsmiljön.
  • I Finland ersätts 50–100 fall av astma som yrkessjukdom per år, då totalt cirka 10 000 personer i arbetsför ålder insjuknar astma varje år.
  • Mer än hälften av fallen av yrkesastma utvecklas genom sensibilisering och cirka 10–20 % orsakas ämnen som är starkt irriterande för luftvägarna. I Finland ersätts också astma i samband med exponering för mikrober som härstammar från fuktskador som en yrkessjukdom. Detta antal har sjunkit under de senaste åren. 
  • I tveksamma fall är det tillrådligt att konsultera de sakkunniga vid Arbetshälsoinstitutet på tfn 0304743300 (mån-fre kl. 9–14).   
  • Arbetsrelaterad astma omfattar yrkesastma och astma som förvärras av arbetet. I astma som förvärras av arbetet förvärrar damm, ångor, starka lukter, temperaturvariationer eller fysisk stress på arbetsplatsen patientens astma och gör det svårt för dem att klara sig i arbetet.
  • Astma som förvärras av arbetet ersätts vanligen inte som en yrkessjukdom. Exponeringen för faktorer som förvärrar astma minskas genom att arbetsförhållandena eller arbetsuppgifterna ändras, till exempel i ett nätverkssamtal. Vid behov inleds yrkesinriktad rehabilitering med stöd av FPA eller Arbetspensionsförsäkringsbolaget. 

Våra experter

Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Katri Suuronen

Katri Suuronen

E-post
katri.suuronen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2576