Asbestos

Asbestos är en diffus fibros i lungorna som orsakas av asbest, dvs. en ökning av bindvävnaden.

Förekomst

Vid förbudet mot asbest 1994 hade mer än 200 000 arbetstagare exponerats för asbest, varav några tiotusentals fortfarande lever. Det är vanligtvis en lång fördröjning på minst 10 år mellan exponering och sjukdom. Under de senaste åren har 20–40 asbestosfall diagnostiserats årligen i Finland.

Orsaker

Vid inandning tenderar asbestfibrer att stanna kvar i lungorna och orsaka pleurafibros och förkalkning genom en inflammatorisk reaktion, liksom fibrosförändringar i lungvävnaden, dvs asbestos.

Utvecklingen av asbestos kräver långvarig, måttligt intensiv eller intensiv exponering för asbest.

Symptom

Patienten kan vara symptomfri eller uppleva hosta och andnöd vid ansträngning beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Arbetstagare som exponerats för asbest och som visar tecken på asbestsjukdom vid lungröntgen ska hänvisas till en poliklinik för lungsjukdomar eller arbetsmedicin för ytterligare undersökningar.

Undersökningar

Vid undersökningarna kartlägger man hur stor asbestexponeringen varit, utför en klinisk läkarundersökning, undersöker lungröntgenbilden samt utför högupplösande datortomografiundersökning (HRCT) av lungorna och lungfunktionstester (spirometri och diffusionskapacitet).

 Vid behov kan man bestämma mängden asbestpartiklar med hjälp av ett BAL-lavageprov som tas vid endoskopi av luftrören.

 Ökningen av bindvävnaden kan orsaka en restriktiv funktionsstörning i lungorna och försämra gasutväxlingen i lungorna eftersom den totala och specifika diffusionskapaciteten sjunker. Differentialdiagnostiken tar hänsyn till andra interstitiella lungparenkymsjukdomar.

Behandling och prognos

Asbestos försämrar arbets- och funktionsförmågan om lungfunktionsproverna är avsevärt nedsatta. Patienter med asbestos följs upp vart tredje år på en poliklinik för lungsjukdomar eller arbetsmedicin. Den regelbundna uppföljningen kan avslutas om ingen progression i sjukdomen observeras efter cirka 10 år.

Prognosen för asbestos är individuell, sjukdomen kan utvecklas eller förbli lindrig. Den ökade bindvävnaden (fibros) är permanent, så man kan inte tillfriskna från asbestos och det finns ingen botande behandling. Läkemedel som hämmar ökningen av bindvävnad (fibros) kan eventuellt användas.

Lungcancer hos patienter med asbestos ersätts som yrkessjukdom. Rehabilitering av asbestospatienter tillhandahålls av olycksfallsförsäkringsbolagen.

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136