Ymmärrä kokonaisuutta

Oma työ on tärkeä ymmärtää osana suurempaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Omat tavoitteet liittyvät aina myös työyhteisön ja koko organisaation tavoitteisiin. Kokonaiskuva tarkoittaa eri yksiköiden välistä vuorovaikutusta ja sen toimivuutta, ei pelkästään eri yksiköiden tehtävien summaa. Kun toiminta on resilienttiä, organisaation eri toimintojen rajat tunnistetaan ja ylitetään.

Yhteiset tavoitteet sitovat moninaiset työtehtävät yhteen

Keskeistä on ymmärtää, mitä tuotetaan, kenelle ja miksi. Nämä kysymykset sitovat yhteen yksilön ja työyhteisön monet tehtävät. Työn eri osatekijöiden tulee tukea työn tulosten saavuttamista. Esimerkiksi yhteisistä tietojärjestelmistä pitäisi löytyä työn tekemiseen tarvittavaa tietoa kaikille tekijöille.

Työtä saatetaan pyrkiä tekemään aiemmin hyväksi totutulla tavalla, vaikka työvälineissä, säännöissä, työyhteisössä tai asiakkaan tarpeissa on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttäisivät uudenlaista tapaa toimia. Työssä törmätään pulmallisiin tilanteisiin, kun entiset tavat tehdä työtä eivät johdakaan sujuvasti haluttuun lopputulokseen.

Yhteistyössä voi olla säröjä, koska osa työtavoista on vanhentuneita. Jotkut työntekijät ovat saattaneet keksiä omatoimisesti innovatiivisia uuden toiminnan alkuja, joista ei olla yhteisesti sovittu.

Hahmottakaa tilanne tarkastelemalla tapahtuneita tai juuri tulossa olevia muutoksia

Tapahtuneiden ja tulossa olevien muutosten tarkastelu auttaa ennakoimaan, miten työ kokonaisuutena muuttuu ja miten eri muutokset liittyvät toisiinsa.

  • Miten muutos vaikuttaa tai on vaikuttanut työn tekemiseen?
  • Ovatko asiakkaat tai yhteistyökumppanit ja heidän toiveensa muuttuneet?
  • Vaikuttavatko muutokset myös työvälineisiin? Onko esimerkiksi tarvetta kuvata tietojärjestelmiin tarkemmin asiakkaan erityistoiveet?
  • Onko esimerkiksi jotain työvaihetta alettu toteuttaa alihankintana? Miten mahdollinen alihankinta on vaikuttanut työnjakoon, mitä tietoa tarvitaan puolin ja toisin ja miten tieto välitetään?

Avainsanat