Ammattitaudit

Ammattitaudit ovat sairauksia, joiden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä.
-

Miten ammattitauti määritellään? 

Ammattitauti on määritelmän mukaisesti sairaus, joka pääasiallisesti johtuu työssä tapahtuneesta altistumisesta. Lainsäädännöllisesti (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015) ammattitautina korvataan sairaus, joka todennäköisesti ja pääasiallisesti johtuu työn fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.  

Ammattitaudeista puhuttaessa sen yläkäsite on työhön liittyvät sairaudet, joka sisältää kaikki ne työhön osallistuvassa väestössä esiintyvät sairaudet, joiden syntyyn, kulkuun tai ennusteeseen työllä on vaikutus. 

Työperäiset sairaudet käsittävät ammattitaudit ja osittain työperäiset sairaudet, joiden synnyssä työhön liittyvillä tekijöillä on osuutta mutta se ei ole sairauden pääasiallinen syy (niin sanottu syyosuus on alle 50 %). 

Infograafi työssä pahenevasta sairaudesta

Kuva 1. Työssä paheneva sairaus – työperäinen sairaus – ammattitauti. 

Mitkä ovat yleisimpiä ammattitauteja?

Ammattitautien kirjo on suuri. Ammattitautien selvittely toteutuu useimmiten erikoissairaanhoidossa, työlääketieteen poliklinikoilla tai Työterveyslaitoksella.  

Ammattitaudin toteaminen edellyttää lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä tieto työntekijän työolosuhteista ja työssä olevasta altistuksesta. Työperäisen syytekijän vaikutus taudin syntyyn perustuu pääosin epidemiologiseen näyttöön. Yksittäisen henkilön kohdalla ammattitautia epäiltäessä tarvitaan diagnostisia tutkimuksia osoittaa kyseisen sairauden yhteys työn altisteeseen. 

Hengitystiesairauksia 

Ammatti-ihotauteja 

Hermoston sairauksia 

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia 

Muita ammattitauteja  

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Heikki Frilander

Heikki Frilander

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
heikki.frilander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2265
Aki Vuokko

Aki Vuokko

apulaisylilääkäri
Sähköpostiosoite
aki.vuokko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2148

Avainsanat