Pandemiat ja epidemiat

Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa. Epidemia on tilanne, jossa tartuntatauti esiintyy poikkeuksellisen suurella osalla jonkin tietyn alueen väestössä. Työterveyslaitos tukee työpaikkoja, työterveysyksiköitä ja viranomaisia pandemia- ja epidemiatilanteiden hallinnassa.
-
Sisällysluettelo

Työterveyslaitos on työhön liittyvien tartuntojen riskinarvioinnin ja torjuntatoimien asiantuntija. Laadimme yhteistyössä AVIn työsuojeluvastuualueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ohjeet tartuntojen ehkäisemiseksi työpaikoilla. Ohjeissa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin työpaikoilla pitää ryhtyä, jotta toiminnan jatkuvuutta voidaan turvata ja henkilöstön turvallisuudesta huolehtia. Tällaisia toimenpiteitä ovat ensisijaisesti hallinnolliset työn järjestelyt ja altistumisen vähentäminen. Jos nämä eivät riitä, voidaan ottaa käyttöön henkilönsuojaimet.

Työpaikkojen riskinarviointi ajan tasalle

Yhteiskunnan on toimittava myös epidemioiden ja pandemioiden aikana. Työpaikat voivat varautua pandemia- ja epidemiatilanteisiin pitämällä työpaikan riskinarvioinnin ajan tasalla. Kun työpaikan olosuhteet tai niihin vaikuttavat tekijät muuttuvat, työnantajan pitää päivittää laatimansa riskinarviointi ja arvioida muutosten merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Riskinarvioinnissa pitää ottaa huomioon taudin aiheuttamien terveysvaikutusten vakavuus ja tartuntojen todennäköisyys huomioiden esimerkiksi tartuntatapa, alueellinen tartuntatilanne ja matkustamisen tuomat tartuntariskit. Riskinarvioinnin perusteella työpaikan ohjeita ja menettelytapoja täydennetään sekä päätetään epidemian ja pandemian torjuntatoimista. 

Riskien arvioinnissa voi käyttää tukena työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoita. Työterveyshuolto arvioi altistumistilanteiden terveydellistä merkitystä ja voi ehdottaa toimenpiteitä altistumisriskin pienentämiseksi ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Kun esimiesten ja työturvallisuusammattilaisten epidemiaosaamista pidetään yllä myös epidemioiden välisenä aikana, saadaan tarpeelliset torjuntatoimet nopeasti käyttöön uuden epidemian uhatessa ja epidemian aiheuttamat katkokset työssä minimoitua. Näin työpaikat pystyvät turvaamaan oman toimintansa lisäksi myös yhteiskunnan toimintaedellytyksiä epidemioiden aikana. 

Kansallinen pandemiavarautumissuunnitelma

Pandemiavarautumissuunnitelman tarkoitus on ohjata pandemiaan varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon kaikilla tasoilla sekä tukea valmistautumista muilla hallinnonaloilla. Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämää suunnitelmaa (Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten, 2012) ollaan uusimassa. Uudistuksessa huomioidaan muun muassa 

 • covid-19-pandemiasta saadut kokemukset 
 • muuttunut kansallinen ja kansainvälinen säädöspohja 
 • päivitetyt kansainväliset pandemiasuunnitteluun liittyvät ohjeet ja suositukset.

Zoonoosit ja suojautumisohjeet eläinten parissa työskenteleville

Tartuntatauteja, joiden aiheuttajat voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin, kutsutaan zoonooseiksi. Zoonooseja ovat esimerkiksi lintuinfluenssa, koronaviruksen aiheuttama covid-19, myyräkuume, salmonella, borrelioosi, puutiaisaivokuume, kryptosporidioosi, MRSA ja ebola.

Suomeen ollaan perustamassa asiantuntijaryhmää, joka koordinoi zoonoosien ennalta ehkäisyä työpaikoilla ja työelämässä. 

Suojautumis- ja työturvallisuusohjeita 

Tutustu myös

Biologiset altisteet työpaikalla (Työterveyslaitos)

 Zoonoosikeskus (Ruokavirasto)

  Kysy lisää asiantuntijoiltamme

  Heikki Frilander

  Heikki Frilander

  ylilääkäri
  Sähköpostiosoite
  heikki.frilander [at] ttl.fi
  Puhelin
  +358 30 474 2265
  Erja Mäkelä

  Erja Mäkelä

  vanhempi asiantuntija
  Sähköpostiosoite
  erja.makela [at] ttl.fi
  Puhelin
  +358 30 474 2595
  Henkilökuva Sirpa Laitinen

  Sirpa Laitinen

  vanhempi asiantuntija
  Sähköpostiosoite
  sirpa.laitinen [at] ttl.fi
  Puhelin
  +358 30 474 7233
  Kristiina Kulha

  Kristiina Kulha

  vanhempi asiantuntija
  Sähköpostiosoite
  kristiina.kulha [at] ttl.fi
  Puhelin
  +358 30 474 2551

  Avainsanat