Rakennusalan ammattikohtaiset työpaikkaselvitykset (RATS)

RATS sisältää yleistä tietoa rakennusammattien vaaroista ja kuormituksista. Sen käyttö vähentää päällekkäistä toimintaa, kun kaikkien työterveysasemien ei tarvitse tehdä perusselvitystä rakennustyöstä. Työterveysyksiköt voivat keskittyä omien yritystensä suunnattuihin selvityksiin, kuten erityistöiden vaarojen selvittämiseen tai työntekijän työssä jaksamisen arviointiin ja auttamiseen.
kuvituskuva

Mikä RATS on?

RATS on tiivistetty tietopaketti työterveyshenkilöstölle ja työpaikoille rakennusalan ammattikohtaisista terveysvaaroista. Tietopaketti toimii

  • työkaluna työpaikkaselvityksissä, sillä osan selvitystyöstä voi korvata sillä
  • työkaluna terveystarkastuksissa, sillä se tarjoaa tietoa rakennustyöstä 
  • ammattilaisten tekemänä tiivistelmänä käytössä olevasta tiedosta
  • ohjeena ennaltaehkäiseviin toimiin.

     

RATS ja työpaikalla tapahtuva toiminta

RATS auttaa perehtymään rakennusalaan. Tutustu rakennusammatteihin ennen työpaikkakäyntiä ja vertaa RATS tietoja omiin havaintoihisi.  Työmaatietoiskujen tekoon löydät materiaalia RATSista. Voit monistaa suojainesitteen työmaiden käyttöön. Aineistossa on esitetty monia ratkaisuja ja hyviä toimintatapoja, joiden avulla siirrät työsi painopistettä selvityksestä ennaltaehkäisyyn.

Rakennusalan ammattikohtaiset työpaikkaselvitykset -logo

RATS täydentää työterveyshuollon tekemää työpaikkaselvitystä. Se tuo työmaalla tapahtuvaan toimintaan laatua.

RATS ja terveystarkastukset

Selvitä rakentajan ammatin keskeiset terveys- ja tapaturmavaarat jo ennen terveystarkastusta. Tarkastettavan vaaroihin ja kuormitukseen vaikuttavat hänen työtehtävät ja työtavat ja siksi ne voivat poiketa RATSin sisällöstä. Eroavuudet saat selville kysymällä ja keskustelemalla.

Neuvonnassa ja ohjauksessa keskity muutamaan tarkastettavalle oleelliseen työn vaaran torjumiseen, esimerkiksi melun torjuntaan, ihon ja hengityksen suojaamiseen tai ergonomiaan. Seuraa tutkitun kanssa hänelle laatimanne työterveyssuunnitelman toteutumista.

Jokaisesta ammattiryhmästä löydät tietoa fysikaalisista vaaratekijöistä, kemiallisista vaaratekijöistä, tapaturmavaaroista, fyysisistä kuormitustekijöistä, ammattitaudeista ja terveystarkastuksista.

Lisäksi löytyy kaikkia ammattiryhmiä koskevaa tietoa henkisistä kuormitustekijöistä ja väkivaltavaaroista, biologisista vaaratekijöistä, työn järjestelyistä, suojaimista ja työtä keventävistä välineistä.

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Mika Nyberg

Mika Nyberg

asiakkuuspäällikkö
Sähköpostiosoite
mika.nyberg [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8649