Ultraviolettisäteily

Ultraviolettisäteily on silmälle näkymätöntä sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on näkyvää valoa lyhyempi. Voimakasta UV-säteilyä syntyy teollisuudessa hitsaus- ja leikkauskaarissa. Ultraviolettisäteilyä käytetään hyväksi muun muassa polymerisoinnissa, kirjapainoissa, ihosairauksien hoidossa ja bakteerien ja virusten tuhoamisessa. Aurinko on suurin luonnollinen ultraviolettisäteilyn lähde.

Ultraviolettisäteily voi aiheuttaa äkillisiä vaurioita silmiin ja iholle. Pitkäaikainen altistuminen ultraviolettisäteilylle voi johtaa ihosyöpään. Silmälle säteily voi aiheuttaa sarveiskalvo- ja linssivaurioita kuten harmaakaihia.

Ionisoimaton säteily jaetaan säteilyn taajuuden ja aallonpituuden mukaan sähkö-magneettisiin kenttiin ja optiseen säteilyyn.

Optinen säteily Aallonpituus
Ultraviolettisäteily 100 - 400 nm
Näkyvä valo 400 - 780 nm
Infrapunasäteily 780 nm - 1 mm

Ultraviolettisäteily jaetaan vielä kolmeen eri aallonpituus alueeseen: UV-A 315-400 nm, UV-B 280-315 nm ja UV-C 100-280 nm. 

Ultraviolettisäteilyn lainsäädäntö ja ohjearvot

Suomessa keinotekoisen optisen säteilyn aiheuttamaa vaaraa  työpaikoilla määrittelee työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston asetus 146/2010, joka antaa ohjearvot työntekijän altistumiselle. Väestön altistusta säätelee Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1045/2018) ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta.

Lainsäädännön mukaan:

 • Työnantajan on tunnistettava työstä aiheutuneet vaaratekijät ja siis tehtävä vaaran arviointi työntekijöiden altistumisesta optiselle säteilylle. 
 • Optisen säteilyn lähteet täytyy tunnistaa ja niiden suuruus arvioida. Sen voi tehdä työpaikka itse tukeutuen laitevalmistajaan ja kirjallisuuteen.
 • Jos kenttien aiheuttamaa vaaraa ei pysty arvioimaan, pitää käyttää ulkopuolista konsulttia arvioimiseen tai kenttien mittaamiseen.

Jos ohjearvot ylittyvät, työantajan on tehtävä toimintasuunnitelma altistumisen vähentämiseksi alle ohjearvojen:

 • tekniset toimenpiteet kenttien vaimentamiseksi
 • työntekijöiden neuvonta ja opetus
 • vaihtoehtoiset työmenetelmät
 • etäisyyden lisääminen lähteeseen
 • altistuksen keston ja voimakkuuden rajoittaminen
 • työn organisointi ja suunnittelu
 • optisen säteilyn voimakkuuden huomiointi laitehankinnassa
   

Avainsanat