Päänsuojaimet

Päänsuojaimia ovat kypärät sekä kolhupäähineet ja -lakit. Ne suojaavat päähän kohdistuvilta tapaturmilta. Suojaimia tulee käyttää työssä ja vapaa-ajalla.

Teollisuuskypärä suojaa putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta. Se voi suojata myös lämpösäteilyltä tai sulan metallin roiskeilta. Kypärä vaimentaa päähän kohdistuvia iskuja vain rajallisesti. Teollisuuskypärää käytetään esimerkiksi rakennuksilla, voimaloissa, satamissa, telakoilla, valimoissa, kaivoksissa ja metsätyömailla.

Kolhupäähine suojaa lieviltä kolhuilta ja iskuilta, joita saattaa aiheutua pään osuessa teräviin kulmiin, esineisiin tai koneisiin. Niitä käytetään muun muassa korjaustöissä ja työskenneltäessä kapeissa, ahtaissa paikoissa. Päähineet eivät suojaa putoavilta esineiltä. 

Päänsuojaimen valinta ja käyttö

Selvitä aluksi lisävarusteiden ja muiden suojainten käyttö. Käytä ilmastoitua kypärää kuumassa ja hiostavassa työssä, lipallinen kypärä estää häikäisyä, mutta se voi rajata työntekijän näkemisaluetta varsinkin katsetta ylöspäin. Jos työskentelet kylmässä, sovita ja varmista kypärän ja alushupun toimivuus yhdessä.

Kypärän leukahihnan avulla kypärä pysyy paremmin päässä ja se estää kypärän putoamista päästä. Vaihda kypärä uuteen, jos kypärän kuoreen on kohdistunut voimakas isku tai jos siinä hiushalkeamia tai sen sisäosat ovat vahingoittuneet. Kypärän antamaa suojaa heikentää muovin haurastuminen, virheellinen säilytys, auringonvalo, kuumuus, kylmyys tai kemikaalit.

Päänsuojaimen huolto ja säilytys

Tarkista ja huolla kypärä säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Muovin haurastuminen näkyy selvimmin kypärän lipan juuressa hiushalkeamina.

Säilytä kypärät sisätilassa esimerkiksi hyllyssä, suojaa ne auringonvalolta, kemikaaleilta, kuumuudelta, kylmyydeltä ja kosteudelta. Noudata aina valmistajan käyttöohjeessa antamia ohjeita säilytyksestä.

Pyöräilykypärät

Pyöräilykypärä on pyöräilijän tärkein suojavaruste. Kypärän pitää olla CE-merkitty. Hyvä kypärä on käyttäjälleen oikean kokoinen ja mukava käyttää.

Oikein asetettuna kypärä istuu hyvin päähän ja suojaa myös otsan. Säätöhihnan on oltava aina kiinni käytön aikana, sillä kypärä ei saa irrota kaaduttaessa tai muussa onnettomuustilanteessa. Kypärän näkyvä väri lisää näkyvyyttä myös liikenteessä

Suomessa myytävien henkilönsuojainten on oltava CE-merkittyjä ja täytettävä suojaimia koskevat vaatimukset. Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja tyyppitarkastuttaa Suomeen tai Euroopan talousalueen markkinoille myyntiin tuleva tuote. Tarkastetun tuotteen merkinnässä on CE-merkki ja kutakin tuotetta koskeva standardin numero. Käyttöohjeesta pitää löytyä tyyppitarkastuksen tehneen laitoksen numero.