Vad är inte mobbning?

Inte en enda arbetsgemenskap är konfliktfri. I varje gemenskap finns olika åsikter och synsätt. I varje gemenskap uppstår även tidvis konflikter mellan personer eller grupper, eller konflikter och samarbetsproblem som gäller hela arbetsgemenskapen. Alla konflikter och tråkiga situationer på arbetsplatsen är inte mobbning.

Följande situationer är i huvudsak inte mobbning:

 • Arbetstagaren ges arbetsuppgifter och resultaten följs upp. 
 • Behandla problem som är förknippade med verksamheten i arbetsgemenskapen eller organisationen, även om behandlingen av ärendet kan väcka obehag hos någon. 
 • Arbetstagaren ges ett välgrundat disciplinärt straff. 
 • Arbetsuppgifter eller arbetsorganisationen ändras av välgrundade skäl och saken har diskuterats med arbetstagaren. 
 • Arbetsgivaren hänvisar arbetstagaren till en utredning av arbetsförmågan efter att först ha diskuterat med hen om de problem som förekommer i utförandet av arbetet. 

Oansvarigt arbetsbeteende

Oansvarigt arbetsbeteende är inte regelrätt mobbning. Det innebär sådant beteende i arbetsgemenskapen som stör och försvårar verksamheten i arbetsgemenskapen och orsakar förbittring, irritation och försämring av arbetsmotivationen hos andra medlemmar i arbetsgemenskapen. 

Objektet kan växla kontinuerligt eller så kan beteendet vara likvärdigt riktat mot alla. Oansvarigt arbetsbeteende kan även vara tillfälligt eller en engångsföreteelse. 

Esimerkkejä vastuuttomasta työkäyttäytymisestä

 • överskridande av befogenheter, godtyckligt beteende
 • underlåtenhet att följa gemensamma överenskommelser och spelregler som gäller arbetet och beteende i arbetsgemenskapen
 • avvikelse från arbetsrollen
 • ogrundat beskyllande av andra medlemmar av arbetsgemenskapen
 • vårdslöshet och annan oansvarighet
 • dramatiska känsloutbrott
 • kräva och anamma särskilda rättigheter.

Att föra oansvarigt arbetsbeteende på tal och se till att det upphör är alltid chefens ansvar.