Vad ska man göra som anklagad mobbare?

Anklagelserna om att vara mobbare kan komma som en överraskning och ett hårt slag. Om din arbetskamrat kommer till dig och säger sig uppleva ditt beteende som mobbning eller om chefen ber dig komma in för en diskussion om en misstanke om mobbning som riktas mot dig, ska du ta det lugnt och sakligt.

Din arbetskamrat kan ha tolkat dina ord fel, men det kan även vara att du inte har identifierat ditt eget beteende som osakligt eller haft förmåga att förstå hur ditt beteende har känts för arbetskamraten. Även om anklagelsen känns hemsk och fel, lönar det sig att förhålla sig allvarligt till den och reda ut situationen. 

Be om respons från den som upplever mobbning

För din egen del är det viktigt att du får respons på hurudant beteende eller hurdant agerande din arbetskamrat, underordnade eller chef upplever som mobbning. 

 • Kontrollera i arbetsplatsens anvisningar gällande osakligt bemötande och mobbning hur du uppmanas agera. 
 • Lyssna på vad den som upplever mobbning eller chefen som utreder ärendet vill berätta för dig. 
 • Fundera på ditt eget beteende ur perspektivet för den som upplever sig bli mobbad. 
 • Berätta din egen syn på situationen. 
 • Diskutera tillsammans hur situationen kan lösas och vilket slutresultat skulle vara bra. 
 • Berätta vid behov för chefen att du anklagas för mobbning (t.ex. när den som upplever sig ha blivit utsatt för mobbning kommer och pratar med dig eller då du upplever att du bli oskyldigt anklagad). 
 • Diskutera vid behov om situationen även med arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller företagshälsovården. 

En gemensam diskussion konkretiserar mobbningsupplevelsen

När chefen får kännedom om den upplevda eller observerade mobbningen, diskuterar hen vanligen ärendet först separat med den som upplever sig bli mobbad och dig, varefter man ordnar ett gemensamt diskussionstillfälle. 

 • Vid den gemensamma diskussionen pratar man om konkreta händelser, om vad som har hänt och när. 
 • Situationen behandlas ur bådas/alla parters perspektiv. Du ges en jämlik möjlighet att berätta din syn, upplevelse och tolkning av situationen. 
 • Berätta tydligt om din syn och upplevelse om de situationer som tas upp. 
 • Be vid behov personen som upplever mobbning att precisera och konkretisera. 
 • Bibehåll behärskningen i diskussionen och undvik personliga påhopp, även om du tycker att anklagelserna mot dig är ogrundade. 
 • Sträva efter att även förstå hur den som upplever sig vara mobbad upplever situationen. 
 • Var aktiv i att hitta en lösning och att nå en uppgörelse. 
 • Var beredd på att vid behov be om ursäkt. 
 • Om utredningen påvisar mobbning, får du möjlighet att ändra ditt beteende. 
 • En promemoria skrivs om diskussionen och i den antecknas de ändringar som man kommer överens om behöver göras i beteendet och arbetet. 
 • Om utredningen påvisar att ingen mobbning har skett, ska du komma överens med chefen om hur ärendet ska antecknas som hanterat och hur man ska informera arbetsgemenskapen om ärendet. 
 • Slutligen kommer man överens om hur situationen ska följas upp.