Varför förekommer mobbning?

Bakgrundsfaktorer till mobbning på arbetsplatsen kan till exempel vara olika rollkonflikter samt oklarheter förknippade med arbetsbeskrivningar och ansvar. Även dålig informationsgång och brist på möjligheter att påverka ökar konflikterna i arbetsgemenskapen.

Bakgrunder till mobbning på arbetsplatsen

Bakgrunder förknippade med mobbning är till exempel:

  • oklara arbetsbeskrivningar och ansvar
  • problem med hur arbetsgemenskapen fungerar, såsom dålig informationsgång och brist på möjligheter att påverka
  • snabba förändringar i organisationen
  • osäkerhet och konkurrens mellan individer
  • okunnigt chefsarbete
  • en organisationskultur där man tolererar osakligt och mobbande beteende eller där man inte erkänner det som ett problem.

Vem som helst kan bli föremål för mobbning

De som blir offer för mobbning verkar inte ha någon allmän gemensam egenskap Olikhet kan vara en orsak till mobbning i en situation där någon med anledning av en specifik egenskap skiljer sig tydligt från den övriga gemenskapen, till exempel med tanke på arbetsbeskrivning, utbildning eller ålder.