Följder av mobbning

Reaktioner och symtom till påföljd av mobbning är stress, koncentrationssvårigheter, nervositet och depressivitet. Den som blivit utsatt för mobbning lider ofta av olika typer av sömnsvårigheter. Mobbningen leder också till att självkänslan försvagas.

Att bli utsatt för mobbning är en ny och oväntad situation. För de flesta en chockartad upplevelse: ”Det här kan inte hända mig”.

Mobbningen ökar på sjukfrånvaron

Att bli mobbad under lång tid ökar sjukfrånvaron. 

Mobbningen påverkar hela arbetsgemenskapen och ger upphov till olika typer av kostnader

Personer som observerar mobbning på arbetsplatsen kan bli ångestfyllda. 

Kostnader och bikostnader för att reda ut en mobbningssituation som pågått en längre tid kan överstiga 30 000 euro. Snittkostnaden för en sjukfrånvarodag är ungefär 350 euro.

Mobbning och utredning av en mobbningssituation förorsakar olika påföljder och kostnader för organisationen: 

•    sjukfrånvaro

•    omorganisering av arbetsuppgifter 

•    en försvagad effektivitet och produktivitet 

•    arbetstid för att undersöka och reda ut en mobbningssituation 

•    kostnader för nyrekrytering och introduktion i arbetet 

•    negativa påföljder för arbetsplatsens rykte