Toimintatavat työpaikan sisäilma-asioissa

Toimintatavat työpaikan sisäilma-asioissa on hyvä sopia etukäteen. Yhteistyön organisoimiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan etukäteen määriteltyjä toimintamalleja.

Työpaikan sisäilmaongelmia kannattaa ratkoa vaiheittain ja systemaattisesti. Tätä varten Työterveyslaitoksessa on kuvattu sisäilmaongelman ratkaisumalli, joka on kehitetty ja testattu yhdessä työpaikkojen kanssa. Malli parantaa sisäilmaongelmien hallintaa sekä ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja hankaloitumista.

Sisäilmatilanteen ratkaisuprosessin vaiheet kuvattu ympyrässä. Vaiheet ovat  normaalit huoltotoimenpiteet; esiselvitykset; selvitykset ja ongelman määrittely; tavoitteet, suunnittelu ja toteutus; seuranta.

Kuva 1. Työterveyslaitoksen sisäilmaongelman ratkaisumalli

Toimintamalli perustuu työpaikalle perustettavan moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminnalle. Toimintamallissa on keskeistä 

  • tavoitteellinen, prosessimainen ja pitkäjänteinen työskentely 
  • kokonaisvaltainen tilanteen tarkastelu 
  • eri toimijatahojen (työnantaja, rakennuksen omistaja ja kiinteistöhuolto, työsuojelu, työterveyshuolto, työntekijät) kiinteä yhteistyö 
  • tilojen käyttäjiä osallistava työote. 

 Mallin jokaisessa vaiheessa avoin ja vuorovaikutteinen viestintä on keskeistä.

Avainsanat

sisäilma
sisäilmaongelma