Sähköturvallisuus

Kun sähkötyöturvallisuusriskit ovat tiedossa, niin sähkötapaturmia ennaltaehkäisevät toimenpiteet pystytään kohdentamaan tehokkaammin.

Sähköalan töiden tekemisen perusvaatimuksena on, että henkilö on perehtynyt tai opastettu tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Perusvaatimus koskee niin ammattihenkilöitä, opastettuja henkilöitä kuin maallikoitakin. Säädösten, vaatimusten ja ohjeiden noudattamista on vaadittava henkilöiltä. KTMp sähköalan töistä (516/1996) 10 § ja 11 § sisältävät tarkemmat pätevyysvaatimukset vähäistä vaaraa tai häiriötä aiheuttavissa sähköalan töissä (10 §) ja ammattitaitoa edellyttävissä töissä (11§).

Sähkölaitteiston tavallista käyttöä, kytkinten kääntämistä, painikkeiden painamista, sulakkeiden ja lamppujen vaihtoa ja niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia korjaustoimenpiteitä voi tehdä siellä, missä jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta.

Sulakkeiden vaihto

  • Sulake pitää yleensä vaihtaa virrattomana eli kuormitus pois kytkettynä.
  • Nimellisvirraltaan enintään 25 A tulppasulake voidaan vaihtaa virrallisena, jos virtapiiriä ei voi tehdä virrattomaksi tuottamatta haittaa.
  • Maallikon vaihdettavaksi soveltuu sellaiset nimellisvirraltaan alle 25 A tulppasulakkeet, joissa kosketussuojaus toteutuu ja oikosulusta ei aiheudu vaaraa eikä niiden vaihtamiseen vaadita opastettua henkilöä.
  • Kahvasulakkeen vaihtaa aina ammattilainen.

Lamppujen ja muiden tarvikkeiden vaihto

  • Vaihdettavien osien tulee olla kunnossapidettävään laitteistoon sopivia.
  • Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksissa jännitteettömyys on vaihtotöissä pakollista.

Ota yhteyttä sähkötöiden vastuuhenkilöön, jos olet epävarma, kuinka tulisi toimia!