Turvamerkit ja niiden käyttö

Mikäli työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida välttää tai riittävästi vähentää teknisillä toimenpiteillä tai työn organisoinnilla työnantajan on järjestettävä työtiloihin turvamerkit ja opastettava työntekijöitä turvamerkkien käyttötarkoituksesta.

Yleisesti turvamerkit jaetaan kielto-, määräys-, opastus- ja varoitusmerkkeihin.

Turvamerkkien värit ja tarkoitus

Punaista turvamerkkiä käytetään kieltomerkkinä vaarallisesta käyttäytymisestä, vaarahälytyksenä (pysähdy, lopeta, paina hätäkatkaisinta tai evakuoi) sekä palotorjuntavälineiden tunnistamisen värinä. Keltaista tai oranssinkeltaista turvamerkkiä käytetään varkoitusmerkkinä ja se tiedottaa "Selvitä vaara" tai "Varo". Sinistä turvamerkkiä käytetään määräysmerkkinä ja se velvoittaa toimintaan. Vihreää turvamerkkiä käytetään opastusmerkkinä esimerkiksi varusteissa, laitteissa ja ovissa. Se tiedottaa "Ei vaaraa!".