Suojautumisohje lintujen raatojen keräämiseen joukkokuoleman yhteydessä

Kun lintuinfluenssa on levinnyt lintupopulaatioihin, lintuinfluenssavirukselle on mahdollista altistua monissa tehtävissä, joissa kohdataan näitä lintuja tai niiden osia tai ulosteita. Ennen suojautumistoimiin ryhtymistä on tehtävä riskinarvio, jossa selvitetään huolella, onko varovaisuus aiheellista ja millaista suojautumista tarvitaan. Tämä ohje kertoo suojautumisesta, kun viranomaisten ohjaamana kerätään luonnossa joukkokuoleman kohdanneita lintuja.

Suojainten valinta joukkokuolleiden lintujen keräämisessä

Riskinhallinnan keinot ja suojaimet valitaan riskinarvioinnin perusteella. 
Mitä suurempi tartuntariski on, sitä tehokkaammat suojautumiskeinot otetaan käyttöön. Altistuvien ja suojattavien henkilöiden määrä pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi.

Riskinarvioinnissa otetaan huomioon

 • tartuntalähde (linnut, lintujen osat, ulosteet, eritteet, aerosoli tai pöly ilmassa, pinnat)
 • viruksen säilyminen
 • viruksen tartuntatapa ja -reitti
 • altistumisen määrä
 • altistumisen todennäköisyys

Suojainten käytön rajoitukset

Suojainten kuormittavuuteen vaikuttavat käyttäjän kunto, työn kuormittavuus, työskentelylämpötila, suojainvalinnat, suojainten käyttöaika sekä suojaimien käyttökertojen määrä yhden työpäivän aikana. Suojainten käytön kuormittavuuden vuoksi niiden käyttöaika on määriteltävä työ- ja henkilökohtaisesti.

Työterveyshuollon tulee tarvittaessa ottaa kantaa siihen, kenellä on riittävä terveys ja fyysinen kunto suojapukujen ja hengityksensuojainten käyttöä varten työolosuhteissa.

Puhaltimella varustetut hengityksensuojaimet soveltuvat pitkäaikaiseen käyttöön paremmin kuin suodatinsuojaimet ilman puhallinta. Useimmat puhallinlaitteista on hankala puhdistaa viruksista.

Tarvittavat suojaimet

 • kahdet suojakäsineet
  • tiiviit kertakäyttökäsineet, EN 374-5, toiset hieman liian suuret ja toiset sopivan kokoiset, käsineiden varsien tulee ulottua reilusti käsivarrelle
 • tarvittaessa kolmannet suojakäsineet
  • mekaanisilta vaaroilta, kuten lintujen kynsiltä, suojaavat tiiviit käsineet, EN 388
 • uloshengitysventtiilillä varustettu hengityksensuojain, FFP3, venttiilin suuaukon ei tulisi osoittaa ylöspäin
 • naamiomalliset roiskeilta ja karkealta pölyltä suojaavat silmiensuojaimet, EN 166 tai EN 16321-1, käyttöympäristöt 3 ja 4 (merkintäesimerkki EN 166 34)
 • kertakäyttöinen haalarimallinen suojapuku, tyyppi 4B, standardi EN 14126
 • saappaat
Henkilöllä yllään FFP3 hengityksensuojain ja naamiosuojain (suojalasit)

Kuva 1 FFP3-suojain, naamiomalliset suojalasit ja tyypin 4B infektioilta suojaava suojapuku

Ennen suojainten käyttöön ryhtymistä tarvitaan tietoa ja harjoittelua

Lue kaikkien suojaimiesi käyttöohjeet. Käytä suojaimia käyttöohjeiden mukaisesti.
Suojainten pukeminen ja riisuminen on tarpeen harjoitella ennen keräystyöhön ryhtymistä.

 Riisuttaessa et saa saastuttaa suojainten alta paljastuvaa kehoasi ja vaatteitasi. Suojaimet puetaan siten, että se tukee oikein riisumista. Harjoittelun aikana varmistetaan, että suojaimesi ovat sinulle oikean kokoisia ja -mallisia ja että pystyt käyttämään suojaimiasi tulevan työtehtäväsi ajan. Jos on tarkoitus pukea ja riisua itsenäisesti suojaimet luonnossa, tarvitaan useita harjoittelukertoja. Rauhallinen parityöskentely helpottaa oikein työskentelyä. Harjoitteluasi olisi hyvä olla valvomassa kokenut suojainten käyttäjä.

Varmista etukäteen, että FFP3-hengityksensuojaimesi istuu kasvoillasi tiiviisti. Jos suojain vuotaa reunoilta, et voi käyttää sitä suojautumiseen. Ks. Työterveyslaitoksen pdf-ohje: Linkki malliratkaisu

Suojautumisen onnistumiseksi kertakäyttökäsineet on osattava riisua siten, että et kosketa käsineen ulkopinnalla ihoasi. Ks. Työterveyslaitoksen pdf-ohje: Linkki malliratkaisu

Suojalasit saattavat voimakkaasti huurtua ulkona kylmällä ilmalla. N-tunnus linssissä merkitsee, että linssin sisäpuolella on huurtumista vähentävää materiaalia.

Pyri laittamaan viilenneet suojalasit viilenneille kasvoille. Suojalasit pitävät hyvin suojapuvun reunaa paikallaan. Suojalasit suojaavat ilman virusaerosoleilta ja estävät sinua laittamasta sormia silmille. Virusaerosolien määrä ulkona tuulessa saattaa olla vähäinen silmien kautta tartunnan kannalta.

Pukemis- ja riisumisalueet sekä tarvikkeita

Suojainten pukemista varten tarvitset puhtaan paikan. Valitse luonnossa paikka, jota linnut eivät ole ainakaan silminnähden lianneet. On hyvä, jos voit ottaa tukea esimerkiksi puusta, kun vedät saappaita jalkaan, tai pukeudu kulkuvälineesi luona.

Myös riisumista varten tarvitset paikan, joka ei ole lintujen saastuttama. Jos teitä kerääjiä on useampia, sopikaa riisumisen paikka yhdessä. Tarvitsette ”puhtaan ja likaisen riisumisen paikan rajan” ja tarvitsette myös puhtaan paikan astioille, joihin linnun raadot pakataan, jotta ette kuljettaisi viruksia mukananne varusteissa ja astioiden pinnoissa. Omat jalkineet kannattaa jättää puhtaan riisumisalueen rajapintaan tarvittaessa muovipussiin.

Jos luontaisia puhtaita paikkoja ei ole, on pukemisalueeksi ja riisumisalueen puhtaaksi puoleksi luotava sellainen esimerkiksi alusmuovilla.

Ota mukaan työalueelle myös alkoholipitoista käsihuuhdetta sekä ilmastointiteippiä ja sakset siltä varalta, että haalari menee rikki. ”Puhtaalla riisumisalueella” tulee olla mukana varavaatteet. Jos suojapukuun tulee reikä, alla oleva vaatetus laitetaan tartuntavaarallisiin jätteisiin.

Suojainten riisumista varten tarvitaan jäteastia, joka vuorataan muovipussilla. Jäteastia sijoitetaan puhtaan ja likaisen riisumisalueen rajalle. Muita suljettavia astioita tarvitaan myöhemmin puhdistettaville tarvikkeille ja silmiensuojaimille ja saappaille, jos nekin puhdistetaan ja desinfioidaan. Suojavarustuksella ei tule liata kulkuvälineitä.

Lintujen raadot on pakattava kuljetusta varten noudattaen ohjaavan viranomaisen ohjeita. Kun kerättäviä lintujen raatoja on paljon, kannattaa kerääjillä olla muovipussit raatoja varten ja nämä pussit raatoineen pakataan viranomaisen ohjetta noudattaen likaamatta ulomman kuljetusastian tai -pussin ulkopintaa. Ulommalla kuljetusastialla tai –pussilla on oltava puhdas alusta keräyksen aikana.

On tarkoin pohdittava etukäteen, miten toimitaan ja mitä kaikkia varusteita tarvitaan, kun lähdetään riisumisalueelta, että ei saastuta suojavarustuksella tai astioilla itseä, muita tai kulkuvälinettä.

Suojainten pukeminen ja riisuminen