Epäsäännöllisten työaikojen suunnittelu

Epäsäännöllinen työaika tarkoittaa vaihtuvia aamu-, päivä-, ilta- ja yövuoroja. Miten työvuoroja kannattaa suunnitella tällaisessa työssä? Hyvällä suunnittelulla voidaan tukea työntekijöiden hyvinvointia. Suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida työn ajankohta sekä työpäivien, työviikkojen ja vuorovälien pituus.
Ruokakaupan työntekijä

Työterveyslaitos tutki ensimmäistä kertaa Suomessa työaikojen yhteyttä hyvinvointiin Työaikojen kehittäminen kaupan alalla -hankkeessa. Hyödynsimme tutkimuksessa työnantajan työaikarekisteristä saatavia tietoja. Kauppojen aukiolojen laajentumisen myötä työskentely öisin ja iltaisin on yleistynyt, joten tarve tiedolle oli suuri. 

Kolmessa alueosuuskaupassa tehdyn tutkimuksen mukaan laajentuneen työajan vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin eivät olleet suinkaan niin huonot kuin oli ennakoitu. Sekä koko- että osa-aikaisessa työssä on kuitenkin ylikuormittavia piirteitä. Niitä ovat lyhyt viikkolepo, lyhyet vapaat yövuorojakson jälkeen sekä useat työpäivät, joiden välissä vain yhden päivän vapaa. 

Tutkimuksen mukaan lyhyiden sairauspoissaolojen riskiä lisää sekä koko- että osa-aikaisilla työntekijöillä jo kaksi lyhyttä, alle 11 tunnin vuoroväliä. Pitkien sairauspoissaolojen esiintyvyys oli yleisempää viisi tai useampia peräkkäisiä yövuoroja tekevillä työntekijöillä. Osa-aikaisilla työntekijöillä myös pitkät ja ylipitkät työviikot olivat yhteydessä sairauspoissaoloriskin kasvuun. 

Ehdotuksia kaupan alan epäsäännöllisten työaikojen suunnitteluun

Työvuorosuunnittelu voi olla keskitettyä, hajautettua tai työntekijöiden itsensä tekemää. Olipa suunnitteluprosessi millainen tahansa, sen yhteydessä on hyvä pohtia alla olevien ehdotuksien lisäksi muutamia peruskysymyksiä.