Epäsäännöllisten työaikojen suunnittelu

Epäsäännöllinen työaika tarkoittaa vaihtuvia aamu-, päivä-, ilta- ja yövuoroja. Miten työvuoroja kannattaa suunnitella tällaisessa työssä? Miten suunnittelulla voidaan tukea parhaiten työntekijöiden hyvinvointia? Suunnittelussa tulee huomioida etenkin työn ajankohta sekä työpäivien, työviikkojen ja vuorovälien pituus.
Ruokakaupan työntekijä

Työterveyslaitos tutki Kaupan alan työaika -hankkeessa työaikojen yhteyttä hyvinvointiin ensimmäistä kertaa Suomessa hyödyntäen työnantajan työaikarekisteristä saatavia tietoja. Kauppojen aukiolojen laajentumisen myötä työskentely öisin ja iltaisin on yleistynyt, joten tarve tälle tiedolle on suuri.

Kolmessa alueosuuskaupassa tehdyn tutkimuksen mukaan laajentuneen työajan vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin eivät ole suinkaan niin huonot kuin on ennakoitu. Sekä koko- että osa-aikaisilla työntekijöillä kuitenkin on ylikuormittavia työaikapiirteitä, joita ovat lyhyt viikkolepo, lyhyet vapaat yövuorojakson jälkeen sekä useat työpäivät, joiden välissä vain yhden päivän vapaa.

Tutkimuksen mukaan lyhyiden sairauspoissaolojen riskiä lisää sekä koko- että osa-aikaisilla työntekijöillä jo kaksi lyhyttä, alle 11 tunnin vuoroväliä. Pitkien sairauspoissaolojen esiintyvyys oli yleisempää viisi tai useampia peräkkäisiä yövuoroja tekevillä työntekijöillä. Osa-aikaisilla työntekijöillä myös pitkät ja ylipitkät työviikot olivat yhteydessä sairauspoissaoloriskiin.

Tutustu tutkimukseen tuloksiin tarkemmin:

Ehdotuksia kaupan alan epäsäännöllisten työaikojen suunnitteluun

Työvuorosuunnittelu voi olla keskitettyä, hajautettua tai työntekijöiden itsensä tekemää. Olipa suunnitteluprosessi millainen tahansa, sen yhteydessä on hyvä pohtia alla olevien ehdotuksien lisäksi muutamia peruskysymyksiä: