Koronaohjeita työpaikoille ja työterveyshuolloille

Työterveyslaitos on koostanut ohjeita työnantajille, työntekijöille ja työterveyshuolloille koronavirusepidemian ehkäisyyn ja riskinarvioinnin tueksi. Ohjeita ei toistaiseksi päivitetä, mutta niitä voi edelleen käyttää suunnittelun tukena, jos työpaikalla on tarve suunnitella koronatoimia.
-

Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla

Jos työpaikan toimintaan voi liittyä altistumista koronavirukselle, on työnantajan  päivitettävä työpaikan riskinarviointi. 

Riskinarvioinnissa on määriteltävä työntekijöiden tartuntojen todennäköisyys ja tartunnan aiheuttaman taudin seurausten vakavuus.  Näiden perusteella voidaan arvioida työntekijöihin kohdistuvan riskin suuruutta sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla työtekijöihin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää. Työnantajan on arvioitava työn tekemisen riskit myös etätyössä ja hybridityössä.  

Yleisesti riskien arvioinnin toimenpiteiden tavoitteena on pienentää riskit hyväksyttäviksi. 
Ks. myös Vaarojen selvittäminen ja arviointi, Työsuojelu.fi.

Alueelliset suositukset huomioitava

Työnantajan tulee riskinarvioinnissa ottaa huomioon myös alueelliset suositukset ja rajoitukset. Hyvinvointialueiden ja Aluehallintovirastojen (AVI) rajoitukset ja suositukset voivat vaihdella eri puolella Suomea, koska myös koronatartunnan riskin suuruus vaihdella alueelta toiselle.

Työterveyshuollon ja työsuojelun ammattilaiset voivat tukea riskinarvioinnin tekemisessä ja tartuntariskin suuruuden arvioinnissa.

Tärkeimmät tartuntojen ehkäisykeinot ovat rokotuksen ottaminen, maskien käyttö, hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen ja käsien pesu. 

Koronalle työssään altistuneet tulee luetteloida

Työnantajan on pidettävä luetteloa työtekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä vaarallisille biologisille tekijöille, mukaan lukien koronalle. Tämä velvollisuus koskee kaikkia aloja. Työssä altistuminen ei edellytä sairastumista, vaan tilannetta, jossa työntekijällä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus saada koronatartunta.

Ks. Aluehallintoviraston (AVI) ohje:
Koronalle työssä altistuneet työntekijät tulee luetteloida - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto

Tutustu riskinarviointiohjeisiimme 

Ohje työpaikoille COVID-19 riskinarvioinnin tekemiseen 
Tulosta työpaikalle Tarkistuslista työpaikan koronariskien arviointiin 

Tutustu muihin koronaohjeisiimme 

Ohjeita työnantajille 
Ohjeita työntekijöille  
Ohjeita työterveyshuolloille
Ohjeita eri kielillä

Kaikki Työterveyslaitoksen koronaohjeet koottuna Korona ja työ -sivulle

Lisätietoa  viestinta [at] ttl.fi (viestinta[at]ttl[dot]fi)  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronasivut
Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut
Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut