Allergia

Allergia on reaktio sellaista ainetta kohtaan, joka ei välttämättä ole vaarallinen mutta aiheuttaa silti elimistön immuunijärjestelmän aktivoitumisen.

Oireita on eniten silmissä, nenässä, hengitysteissä, iholla ja suolistossa. Siitepölyt, eläimet, varastopunkit, nikkeli, säilöntäaineet ja hajusteet ovat yleisiä allergian aiheuttajia.

Miksi allergia puhkeaa?

Immuunijärjestelmä reagoi voimakkaasti aineeseen, joka ei sinänsä ole vaarallinen elimistölle. Allergisia reaktioita aiheuttavia aineita kutsutaan allergeeneiksi. Allergiaa voi kuvailla eräänlaiseksi ohjelmointivirheeksi immuunijärjestelmässä, jonka perimmäinen tarkoitus on suojella meitä bakteereilta, viruksilta ja loisilta.

Perintötekijät vaikuttavat astman, allergisen nuhan ja atooppisen ihottuman (taiveihottuman tai maitoruven) puhkeamiseen. Jos joku perheenjäsenistäsi on allerginen, sinulle voi puhjeta allergia noin 25 prosentin todennäköisyydellä. Jos molemmat vanhempasi ovat allergisia, todennäköisyys nousee 50–70 prosenttiin. Ihottumaa aiheuttava kosketusallergia on tyypiltään erilaista allergiaa, eikä perintötekijöillä ole merkitystä sen kehittymisessä.

Viivästynyt ihokosketusallergia aiheuttaa kutiavaa ihottumaa muutamien päivien kuluessa allergeenin (esimerkiksi nikkelin tai hajusteiden) ihokosketuksesta. Tämä allergiamuoto ei johda välittömiin, hengenvaarallisiin reaktioihin eikä aiheuta nuha-, silmä- tai hengitystieoireita. Perintötekijöillä ei ole merkitystä sen kehittymisessä.

Altistuminen eli se, miten paljon olet tekemisissä allergiaa aiheuttavan aineen kanssa, vaikuttaa sekä allergian puhkeamisen että siihen liittyvien oireiden todennäköisyyteen.

Elimistö voi reagoida samalla tavalla myös muista syistä. Silloin puhutaan yliherkkyydestä esimerkiksi ruoka- tai lääkeaineille. Allergista reaktiota muistuttavat oireet eivät siis aina johdu allergiasta. Sekä allergisten että ei-allergisten reaktioiden yhteisnimenä käytetään termiä yliherkkyys.

Miten allergian kanssa voi elää?

Useat välittömät allergiat ovat lieviä ja saattavat myös hävitä itsestään. Oireita voi lievittää allergialääkkeillä. Ihon viivästyneet kosketusallergiat, kuten nikkeliallergia, ovat kuitenkin pysyviä. Suojautumismahdollisuudet ja selviytyminen työssä vaihtelevat allergian tyypin, vaikeusasteen ja aiheuttajan mukaan.

On tärkeää selvittää mistä oireet johtuvat, jotta niitä voidaan ehkäistä ja lievittää sekä suojautua oireita aiheuttavilta tekijöiltä.

Oireet

Yleisimpiä allergiaan liittyviä oireita ovat ihottuma, astma ja allerginen nuha sekä nokkosihottuma (urtikaria). Näitä oireita saattaa esiintyä myös ilman allergiaa.