Riskialttiit ammatit

Tietyissä ammateissa on suuri riski sairastua ihottumaan, astmaan ja/tai allergiaan, etenkin jos ihottumaa tai astmaa oli jo lapsena. Tälle sivulle on kerätty on tietoa eri ammatteihin liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista helpottamaan ammatinvalintaa.

Jos haluat arvioida ammatinvalinnassasi harkitsemasi ammatin riskitasoa, mieti, altistuuko työssä seuraaville asioille:

  • eläimet
  • pöly ja hiukkaset ilmassa
  • voimakkaat tuoksut
  • jatkuva käsien kastuminen
  • elintarvikkeiden käsittely
  • voimakkaat kemikaalit, öljy ja lika
  • kumi- tai muovikäsineiden käyttö suuren osan päivästä.

Myös riskialttiiden ammattien opiskelusta ja harjoittamisesta on mahdollista selviytyä, jos on aidosti motivoitunut, tuntee riskit ja tietää, miten ongelmia voi ehkäistä. Joissakin ammateissa on sellaisia suuntautumisvaihtoehtoja, jotka sopivat paremmin ihottumaa tai astmaa sairastaville. Ihon rasittumista voi usein vähentää olemalla varovainen ja hyödyntämällä tekniikkaa ja suojavarusteita.

Astman pahenemisriskiä voi vähentää hoitamalla astmaa hyvin, noudattamalla hyviä työtapoja ja käyttämällä sopivia hengityksensuojaimia. Työmarkkinat kehittyvät koko ajan, joten tällä hetkellä riskialtis työ saattaa olla turvallisempi tulevaisuudessa.

Lista riskialttiista ammateista