Asbestin aiheuttamat keuhkopussin hyvänlaatuiset sairaudet

Asbestikuidut voivat aiheuttaa hengitettyinä parietaalipleuran (keuhkopussin uloimman lehden) sidekudoslisää eli fibroosia (pleuran plakit), eksudatiivisen (nesteinen) keuhkopussintulehduksen (pleuriitti) pyöröatelektaasin (pseudotuumori) ja viskeraalipleuran diffuusin fibroosin (keuhkopussin sisimmän lehden sidekudoslisä).

Yleisyys

Vuonna 1994 toteutuneeseen asbestikieltoon mennessä asbestille oli altistunut yli 200 000 työntekijää, joista elossa on edelleen muutamia kymmeniätuhansia. Asbestipurkutyössä työskentelee noin 3000 työntekijää. Lisäksi asbestille voidaan altistua mm. kaivostoiminnassa. Suomessa on todettu viime vuosina enää alle 100 keuhkopussin hyvänlaatuista sairautta vuosittain.

Aiheuttajat

Kaikki asbestikuitulaadut voivat aiheuttaa keuhkopussin eli pleuran muutoksia. Asbestialtistumiseen liittyvät molemminpuoliset plakit näkyvät keuhkoröntgenkuvissa aikaisintaan 10 vuoden latenssiajan jälkeen. Eksudatiivinen pleuriitti (keuhkopussin nesteily) voi ilmetä jo alle 10 vuoden latenssin jälkeen. Pyörötelektaasin ja viskeraalipleuran fibroosin kehittymisnopeus tunnetaan huonommin. Jälkimmäinen vaatii kehittyäkseen luultavasti yhtä pitkän ajan kuin pleuran plakit. 

Pleuraplakkien kehittymiseen riittää vähäisempi altistuminen kuin asbestoosiin. Asbestin aiheuttamia hyvänlaatuisia pleuran sairauksia todetaan alle 300 vuosittain. Valtaosa näistä on pleuran plakkitapauksia. Altistuminen on pääosin tapahtunut useita vuosikymmeniä sitten. 

Oireet

Pleuran plakit ja pyöröatelektaasit eivät yleensä aiheuta mitään oireita ja ne todetaan yleensä sattumalöydöksinä keuhkojen kuvantamisen yhteydessä. Laaja-alaiset pleuran plakit ja viskeraalipleuran fibroosi voivat aiheuttaa keuhkojen toiminnan restriktiivisen aleneman, ja oireena voi silloin olla hengenahdistusta.

Tutkimukset

Keuhkopussin kalkkeumat näkyvät usein tavallisessa keuhkokuvassa, mutta tarkempi diagnostiikka ja viskeraalipleuran fibroosin tai pyöröatelektaasin toteaminen vaatii keuhkojen tietokonekuvausta. Mikäli asbestille altistuneella todetaan keuhkokuvassa asbestisairauteen viittaavia löydöksiä, ovat jatkotutkimukset keuhkosairauksien tai työlääketieteen poliklinikalla aiheellisia. 

Aiemmin asbestille altistuneen röntgenkuvaukset ja muut tutkimukset tehdään kliinisen harkinnan mukaan. Tietyn väliajoin toistuvalla kuvantamisella ei saavuteta terveyshyötyjä.

Ennuste ja kuntoutus

Asbestiplakit tai pyöröatelektaasit eivät yleensä aiheuta oireita, joskin hyvin laaja-alaisina ne voivat aiheuttaa pysyvän ja merkittävän keuhkojen toiminnan häiriön. Työssään asbestille altistuneelle asbestin aiheuttamat sairaudet korvataan ammattitauteina, mikäli altistuminen katsotaan riittäväksi aiheuttamaan kyseisen sairauden. Ammattitautikorvausten määrään vaikuttaa oleellisesti sairaudesta aiheutuva haitta, joka keuhkopussin hyvänlaatuisissa sairauksissa yleensä on vähäinen. Kuntoutustoimenpiteet tulevat harvemmin kyseeseen keuhkopussin sairauksissa.

Ennaltaehkäisy

Luvanvaraisissa asbestipurkutöissä, työtä asianmukaisilla menetelmillä tehden ja asianmukaisia suojaimia oikein käyttäen pystytään suojautumaan asbestille altistumiselta.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Heikki Frilander

Heikki Frilander

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
heikki.frilander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2265
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2136