Suojautuminen lintuinfluenssalta, kun siipikarjaa joudutaan lopettamaan

Tämä on ohje työntekijöiden suojaamiseksi tilanteeseen, jossa siipikarjaa joudutaan lopettamaan lintuinfluenssatartunnan tai muun mahdollisesti ihmisiin tartuntakykyisen, vakavan sairauden levittäydyttyä tuotantotilalle. Viranomaiset ohjaavat työntekijöiden suojaamisen tätä ohjetta käyttäen. Ohjetta on tarvittaessa muokattava tilanteen edellyttämällä tavalla, kun tilanne on käsillä ja riskinarvio on tehty.

Altistuminen ja suojautumistarve

Tuotantotiloissa on sairastuneiden eläinten tuottamia viruksia itse tuotantoeläimissä, niiden osissa, jätöksissä, ilmassa ja pinnoilla. On pystyttävä suojautumaan sekä eläinten ja pintojen viruksilta että ilmassa leijuvalta aerosolilta.  

Iho, hengitystiet, silmät, hiukset ja omat vaatteet suojataan kauttaaltaan. Suojaimet riisutaan siten, että omille vaatteille, iholle ja etenkään limakalvoille ei pääse viruksia. Suojaimet on puettava siten, että ne on mahdollista riisua turvallisesti.

Sairastuneiden tuotantoeläinten hoitoa varten on oma ohjeensa:Suojautuminen lintuinfluenssaan sairastuneiden tuotantoeläinten hoidossa  

Tilanteeseen varautuminen ja valmistautuminen

Sairastuneen siipikarjan hävitykseen on varauduttava sekä tarvikkeiden että osaamisen kannalta. 

 • Suojaimet ja tarvikkeet on hankittava ja niistä on huolehdittava säilytyksen aikana.
 • Hengityksensuojainten puhallinlaitteiden akkujen kunto on varmistettava niiden käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Ennen tilannetta on varmistettava, että puhallinlaitteet ovat toimintakunnossa ja että akut on ladattu.

Sopikaa työalueet sekä pukeutumis- ja riisumisalueet

Suojainten erilliset pukemis- ja riisumisalueet sovitaan ja merkitään tarvittaessa ennen työn aloittamista tehtäväkohtaisesti.

Ylimääräisten henkilöiden pääsy työ-, pukemis- ja riisumisalueelle estetään. 

Pukeutumisalueella ei saa olla tartuntalähteitä. Jos virkaeläinlääkäri toteaa, että lintujen käsittelyn jälkeen työ- tai riisumisalue muodostavat tartuntavaaran, nämä alueet puhdistetaan ja desinfioidaan.

Suojainten pukeminen ja riisuminen

Suojainten oikeassa järjestyksessä pukemiseen ja riisumiseen on olemassa useita eri ohjeita. Soveltuva ohje ja sen mukaiset suojaimet valitaan sen mukaan, kuinka vakavan taudin virus voi tartunnan seurauksena aiheuttaa ja kuinka herkästi tauti voi tarttua ihmiseen ja ihmisestä toiseen.

Valitun ohjeen käytännön toimivuuteen ja kehittämiseen otetaan kantaa harjoittelulla.

Alla on kaksi videota, joista toisessa suojaimina ovat nestetiivis suojapuku (tyyppi 3B) ja hupulla ja puhaltimella varustettu suodatinsuojain (TH3P SL R). Toisessa videossa on roisketiivis suojapuku ja venttiilillä varustettu FFP3-suojain hengityksensuojaimena.

Videoiden jälkeen tulevat ohjeet ovat erittäin vakaviin tilanteisiin valmistautumista varten. Suojaimina ovat roisketiivis suojapuku (tyyppi 4B) ja kokonaamarilla ja puhaltimella varustettu suodatinsuojain (TM3P). Tässä kolmannessa ohjeessa käytetään myös suojainten teippausta suojainten tehokkuuden varmistamiseksi. Teippauksesta päätetään riskinarvion perusteella.

Avustajan suojaimet suojainten riisumisessa

Ensisijaisesti käytetään kertakäyttösuojaimia, joita ei desinfioida. Saastuneet suojaimet huuhdellaan, pestään tahroista ja desinfioidaan käyttäen vähintään

 • silmiensuojaimia EN 166 tyyppi 4 tai EN 16321-1 tyyppi 4, karkealta pölyltä suojaavat naamiomalliset suojalasit
 • hengityksensuojain FFP3 ellei tarvita myös desinfektioaineelta suojaavaa suojainta. Hengityksensuojaimen on istuttava tiiviisti kasvoille.
 • mikro-organismeilta ja desinfektioaineelta suojaavat, tiiviit ja pitkävartiset käsineet, EN 374-1 ja EN 374-5
 • tyypin 4 ja 4B vaatimukset täyttävä suojapuku
 • kumisaappaat

Suojautuminen suojaimia desinfioitaessa

Suojaimia puhdistettaessa on aina huomioitava suojainvalmistajan käyttöohjeet. Jos ohjeissa ei ole puhdistus- tai desinfektiomenetelmiä, suojainta ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi tai desinfioitavaksi. Voit varmistaa tämän myyjältä tai valmistajalta.

Ensisijaisesti käytetään kertakäyttösuojaimia, joita ei desinfioida. Jos suojaimia kuitenkin desinfektoidaan, saastuneet suojaimet huuhdellaan, pestään tahroista ja desinfioidaan käyttäen vähintään

 • silmiensuojaimia EN 166 tyyppi 3 tai EN 16321-1 tyyppi 3, kasvojensuojain eli visiiri
 • hengityksensuojain FFP3 ellei tarvita myös desinfektioaineelta suojaavaa suojainta
 • mikro-organismeilta ja desinfektioaineelta suojaavat, tiiviit ja pitkävartiset käsineet, EN 374-1 ja EN 374-5
 • tyypin 4 ja 4B vaatimukset täyttävä suojapuku, jonka päälle puetaan kertakäyttöinen muoviesiliina
 • jalkineiden kertakäyttösuojat

Käsineet puetaan suojapuvun hihojen päälle.

Saastuneiden suojainten hävitys

Kertakäyttösuojaimet suljetaan muovipusseihin, joilla jäteastiat ovat vuorattuina. Jäteastiat suljetaan. Jäteastioiden tulee olla merkittynä tartuntavaaralliseksi. Saastuneita suojaimia käsitellään käyttäen samoja suojaimia kuin suojainten riisumisen avustaja. Suojainten pakkaajan omat suojaimet suljetaan lopuksi tiiviiseen jätepussiin ja jäteastiaan, joka on myös merkitty tartuntavaaralliseksi jätteeksi.

Jäteastioita käsitellään aina tiiviit käsineet (EN 374-5) kädessä. Käsineiden ulkopinnalla ei saa koskettaa ihoa.

Käsihuuhdetta käytetään aina jäteastioiden käsittelyn jälkeen. Kasvoihin, ruokaan, juomaan, ovien kahvoihin, autonrattiin tai tupakkaan ei kosketa 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
erja.makela [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2595