Suojautumisohje turkiseläinten hoitoon

Turkiseläimiä hoitavien henkilöiden pitää käyttää suojaimia arkipäivän työssään aina. Suojautumista tarvitaan, sillä monet taudit voivat tarttua eläimistä jo ennen kuin ne aiheuttavat eläimillä oireita. Osa taudeista voi esiintyä eläimillä myös oireettomina. Tämä ohje on tarkoitettu turkiseläinten ruokintaan ja muuhun hoitoon, kun eläimillä ei tiedetä olevan tartuntatauteja. Erityisen uhan aiheuttaa luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvä lintuinfluenssavirus, kun linnut etsivät ruokaa turkiseläinten pitopaikoista.

Miksi suojautumista tarvitaan?

Turkiseläinten hoidossa tarvitaan erityistoimia ihmisiin tarttuvien tautien hallitsemiseksi näistä syistä:

 • Lintuinfluenssavirusta esiintyy luonnonvaraisissa linnuissa tällä hetkellä runsaasti. Linnut etsivät ruokaa turkiseläinten pitopaikoista. Asiallisesta tautisuojauksesta huolimatta on mahdollista, että lintuja pääsee suojauksen sisään tartuttamaan turkiseläimiä. Turkiseläimiin liittyvää lintuinfluenssariskiä pidetään edelleen suurena.
 • Lintuinfluenssavirus ja covid-19-tautia aiheuttava virus voivat muuntua eläimissä ja aiheuttaa näin taudin leviämisen ihmiseen muodossa, jota ei ihmisillä ole aiemmin ollut.
 • Kahden eri influenssavirustyypin, kuten ihmisten ja lintujen virustyypin samanaikainen esiintyminen eläimessä voi johtaa virusten uudentyyppisten muotojen syntymiseen. Tämän vuoksi turkiseläinten parissa työskenteleville suositellaan kausi-influenssarokotuksen ottamista. Suojaimia on käytettävä myös eläinten suojaamiseen ihmisen tartuntataudeilta.
 • Eläinten ihmisiin tarttuvia tauteja voi olla vaikeata tunnistaa, sillä taudit voivat olla eläimissä oireettomia tai vaikeasti havaittavissa.
 • Osa tartuntataudeista, mm. lintuinfluenssa, saattaa aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden.

Työnantajalla on vastuu työturvallisuudesta

Työnantajan velvollisuus on arvioida työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Tämän arvion perusteella työnantaja päättää keinoista, joilla työ saadaan turvalliseksi. 

Turkisten pitopaikoissa arvioinnissa on huomioitava mm. työntekijöissä ja hoidettavissa eläimissä mahdollisesti esiintyvät taudit, kosketukset eläimiin, niiden osiin, vereen ja eritteisiin sekä työskentelytilan ilmassa leijuvat haitalliset pölyt ja aerosolit. 

Arvioinnin perusteella työnantajan vastuulla on luoda työntekijöille turvallinen toimintaympäristö, perehdyttää työntekijöitä toimimaan turvallisesti ja käyttämään suojavarusteita oikein. Työnantajan tulee myös huolehtia työturvallisuuden jatkuvasta ylläpidosta.

Käytä hengityksensuojainta (FFP3)

Käytä hengityksensuojainta aina käydessäsi turkiseläinten pitopaikassa ja kun työskentelet sisätiloissa, joissa käsitellään turkiseläimiä tai niiden osia.

 • Eläinten hoitoon ja ruokintaan soveltuu hengityksensuojaimeksi FFP3-suojain, jossa ei ole uloshengitysventtiiliä. Venttiilitön suojain suojaa ihmistä eläimen ilmaan tuottamilta hengitysilman epäpuhtauksilta, mutta myös eläintä ihmisen tuottamilta ilman epäpuhtauksilta
 • Kun työssä ei käsitellä eläviä eläimiä eikä eläinten ruokaa, käytä hengityksensuojaimena FFP3-suojainta, jossa on uloshengitysventtiili. Venttiilillä varustettua suojainta on helpompi käyttää kuin venttiilitöntä.
 • Laita suojain kasvoille ja ota suojain kasvoilta puhtain käsin. Samaa suojainta käytetään vain kerran. 
 • Suojaimen on tiivistyttävä hyvin kasvoillesi. Parta heikentää kasvoille tiivistymistä ja siten suojaimen tehokkuutta. 

Työvaatteet ja muu varustus

 • Turkiseläinten pitopaikassa tulee käyttää vain siellä käytössä olevia työ- tai suojakäsineitä, työvaatteita ja jalkineita. Omille ja työvaatteille on oltava erilliset säilytyspaikat, esim. naulakot tai kaapit.
 • Työvarusteiden puhtaudesta on huolehdittava päivittäin. Niille on järjestettävä pesu- ja kuivatusmahdollisuudet. Työvaatteet on pestävä säännöllisesti sekä välittömästi tahriintuneina tai kun niitä on käytetty sairaiden eläinten hoidossa. Pesukone voi olla paikan päällä tai pyykki on kuljetettava tiiviissä pussissa muualle pestäväksi. Pyykki pestään väljässä vedessä 60 °C konepesuohjelmalla.
 • Kertakäyttövarusteille on oltava suljettavat, muovipussilla varustetut jäteastiat.

Pesulla käynti ja ruokailu

 • Pitopaikassa tulee olla mahdollisuus käsien pesuun, vaikka työ- tai suojakäsineet ovat käytössä. Käsien kuivaamiseen tulee käyttää kertakäyttöliinoja. Mahdollinen suihku ja sauna ovat varsin suositeltavia ennen autoon ja kotiin lähtöä.
 • Kädet pestään aina, kun ryhdytään syömään, juomaan, tupakoimaan tai kasvoille laitetaan hengityksensuojain tai ne otetaan pois.
 • Ruokailutilan on oltava erillään henkilökohtaisen puhdistautumisen ja vaatteiden vaihdon tiloista. Ruokailuun tultaessa kengät on harjattava tai mieluiten vaihdettava sekä päällysvaatteet on mahdollisuuksien mukaan riisuttava.
 • Sosiaalitilojen siisteydestä on huolehdittava. Jätteet on poistettava asianmukaisesti.

Tulosta nämä huoneentaulut pitopaikan seinälle muistin virkistykseksi

Lataa huoneentaulut (pdf)

Suojaudu tartunnoilta eläintiloissa

Peseydy poistuessasi eläintilasta

FFP-suojaimen pukeminen

Kuvat huoneentauluista

Huoneentaulu-Suojaudu-tartunnoilta-eläintiloissa

Huoneentaulu: Peseydy poistuessasi eläintiloista
Huoneentaulu FFP-suojaimen pukemisohje

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
erja.makela [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2595