Allergisk konjunktivit som yrkessjukdom

Några få fall av allergisk konjunktivit har identifierats som en yrkessjukdom i Finland årligen. Konjunktivala reaktioner är oftast förknippade med arbetsrelaterad snuva eller astma och samma orsaker kan orsaka konjunktivit. Ögonallergier kan ändå förekomma utan dessa.

Ögat är den känsligaste delen av människokroppen och ögonsymptom är ofta relaterade till luftvägsallergier.

Orsaker

Allergent damm eller aerosoler uppträder huvudsakligen på arbetsplatsen, men inte utanför arbetet.

Symptom

Omedelbar allergi till följd av exponering i arbetet associeras vanligtvis med klåda i båda ögonen, rinnande ögon eller stickande känsla i båda ögonen, samt rodnad och konjunktivalt ödem. Dessutom kan svullnad av ögonlocken förekomma.

Undersökningar

  • Hudpricktest och serumspecifikt IgE för den misstänkta allergenen.   
  • Ibland bekräftas yrkessjukdom i ögonen genom undersökningar av misstänkta yrkessjukdomar i näsa, hud eller lungor.  
  • Bedömning av ögonläkare om symptomen är svåra och/eller diagnosen är oklar. 

Behandling och prognos

  • När det gäller allergiska yrkessjukdomar är den kausala behandling att stoppa exponeringen för allergener.   
  • Ibland räcker det med att minska exponeringen och ta medicin. 

Förebyggande åtgärder

Ögonallergi som orsakas av arbetet kan förebyggas genom att minska nivåerna av allergener som finns i arbetsmiljön.