Neurologisk symptomenkät Euroquest

I hälsokontrollerna rekommenderas användningen av Euroquest-enkäten, som kan användas för att sålla ett stort antal arbetstagare och fokusera kliniska hälsokontrollerna på exponerade arbetstagare med kognitiva symptom.

Symtom som orsakas av neurotoxiska ämnen, såsom lösningsmedel, undersöks i den neurologiska symptomenkäten Euroquest (EQ). Den är väl validerad och mycket känslig för identifiering av symptomatiska arbetstagare och är därför en utmärkt sållningsmetod för företagshälsovården. EQ används oftast för sållning av toxisk encefalopati, men den används också för screening effekterna av andra ämnen som påverkar nervsystemet, såsom aluminium eller bly, vid periodiska kontroller. 

Utan en strukturerad enkät är lösningsmedlens effekter på det centrala nervsystemet svåra att upptäcka, eftersom de utvecklas gradvis och symptomen är generella symptom på kognitiv belastning, som kan orsakas av flera faktorer.   

Det finns både en långt och en kort version av Euroquest. Den långa Euroquest, med 59 frågor, är den mest välbekanta för många, eftersom den har använts i åratal. En kort Euroquest med tio frågor, som fungerar lika bra vid hälsokontroller, är dock i allmänhet bättre lämpad för det praktiska arbetet och vardagen på arbetsplatsen.  

Nedan följer en längre och kortare version av EQ-enkäten samt tolkningsinstruktioner på finska och svenska. 

Enkäter för utvärdering av exponering för lösningsmedel under karriären

Våra experter

Christer Hublin

Christer Hublin

E-post
christer.hublin [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2120
Teemu Paajanen

Teemu Paajanen

E-post
teemu.paajanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2427
Kaija-Leena Kiilunen

Kaija-Leena Kiilunen

E-post
kaija-leena.kiilunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2054