Hermosto-oirekysely Euroquest

Terveystarkastuksissa suositellaan Euroquest-oirekyselyn käyttöä, jolla voidaan seuloa lukuisia työntekijöitä ja kohdentaa kliiniset terveystarkastukset kognitiivisesti oireileviin altistuneisiin työntekijöihin.

Hermostotoksisten aineiden, kuten liuotinten,  aiheuttamia oireita seulotaan hermosto-oirekysely Euroquestilla (EQ). Se on hyvin validoitu ja erittäin herkkä tunnistamaan oireisia työntekijöitä ja sopii siksi erinomaisesti työterveyshuollon seulontamenetelmäksi. Yleisimmin EQ:lla seulotaan liuotinaivosairautta, mutta se  käy myös muiden hermostoon vaikuttavien aineiden, kuten alumiinin tai lyijyn, vaikutusten seulontaan määräaikaistarkastuksissa.

Ilman strukturoitua kyselyä liuotinaineiden keskushermostohaittavaikutukset ovat vaikeasti todettavia, sillä ne kehittyvät vähitellen ja oireet ovat kognitiivisen kuormittumisen yleisoireita, joiden taustalla voi olla useita tekijöitä.  
Euroquestissa on käytössä sekä pitkä että lyhyt versio. Pitkä Euroquest, jossa on 59 kysymystä, on monille tutuin, koska sitä on käytetty jo vuosia. Käytännön työhön ja työterveyden arkeen sopii kuitenkin yleensä paremmin lyhyt, kymmenen kysymyksen Euroquest, joka toimii terveystarkastuksissa yhtä hyvin. 

Alla on EQ-kyselyn pidempi ja lyhyempi versio sekä tulkintaohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Christer Hublin

Christer Hublin

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
christer.hublin [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2120
Teemu Paajanen

Teemu Paajanen

johtava psykologi
Sähköpostiosoite
teemu.paajanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2427
Kaija-Leena Kiilunen

Kaija-Leena Kiilunen

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
kaija-leena.kiilunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2054