Lintuinfluenssariskin hallinta viljankorjuussa ja -käsittelyssä

Viljankorjuussa ja -käsittelyssä sekä olkien paalaustyössä voi viljan ja olkien pölyn mukana olla lintuinfluenssavirusta. Virus säilyy hyvin syksyisissä olosuhteissa. Pölyn pääsemistä nenään, silmiin tai suuhun tulee välttää. Pelloilla ja luonnossa saatetaan kohdata myös kuolleita lintuja. Niihin ei pidä koskea paljain käsin.

Lintuinfluenssatartunnan saaneet linnut erittävät virusta hengitysilmaan ja suuria määriä ulosteisiin. Tartunnan saaneissa linnuissa ja niiden läheisyydessä on todennäköisesti virusta maa-aineksen, viljan ja pölyn seassa. Lintuinfluenssa saattaa tarttua nenän, suun tai silmien kautta. Viruksen pääsy käsien kautta nenään, silmiin ja suuhun on mahdollista, ja se tulee estää.

Virusten lisäksi viljapöly voi sisältää terveydelle haitallisia bakteereita ja homeita sekä kasviperäisiä altisteita. Näiden takia viljapöly saattaa ärsyttää ja aiheuttaa allergisia oireita tai sairauksia, kuten nuhaa, astmaa tai ihottumaa. Se voi aiheuttaa myös akuutin kuumereaktion eli niin sanotun viljakuumeen.

Työvaiheita, joissa hengitettävän pölyn määrää kannattaa vähentää:

 • puinti, kun puimurissa tai traktorissa ei ole suljettua ohjaamoa tai se ei ole riittävän tiivis tai sen ilmansuodattimet ovat tukossa
 • viljakuorman kippaaminen kuivaamolla ja kuivaamolla työskentely
 • puimurin huoltaminen ja puhdistus
 • olkien paalaus.

Turvalliset työtavat ja tekniset toimet lintuinfluenssariskin hallitsemisessa

Riskinhallinnan kannalta ensisijaisia keinoja altistumisen vähentämiseksi ovat tarkkaan mietityt turvalliset työtavat ja erilaiset tekniset ratkaisut. 

 • Tärkeintä on välttää kuolleisiin lintuihin ja niiden ulosteisiin koskemista, etenkin paljain käsin. 
 • Myös lintujen ja ulosteiden päätymistä puimurin sisälle ja sitä kautta viljan sekaan pitää välttää.
 • Lisäksi tulee suojata kärryssä oleva viljakuorma ja estää lintujen pääsy kuivaamorakennukseen. 

Tutustu Eläinten terveys ETT ry:n kokoamiin ohjeisiin: Lintuinfluenssariskin hallinta viljankorjuussa ja -käsittelyssä syksyllä 2023 (pdf) 

Hyvistä työkäytännöistä huolimatta virusta saattaa olla viljassa, jonka pölyämisen seurauksena altistuminen taudinaiheuttajalle on mahdollista. 

Puintityössä muodostuu yleensä huomattavasti pölyä, jonka pääsy sisälle puimurin tai traktorin ohjaamoon tulee mahdollisuuksien mukaan estää. Ohjaamon ikkunat ja ovet pidetään kiinni työskentelyn aikana, tiivisteet kunnossa ja läpiviennit tiiviinä, jotta pölyä ei pääse sisälle. 

Ohjaamon ilmansuodatin on vaihdettava riittävän usein tai vähintään puhdistaa se säännöllisesti, jotta suodatin ei tukkeudu pölystä ja ohjaamossa säilyy riittävä ylipaine. Suodattimen vaihdon ja puhdistuksen yhteydessä suojaudutaan niin, että pölyä ei pääse hengitykseen tai silmiin. 

Työmenetelmänä viljan murskaaminen ja happokäsittely vähentää pölyämistä. 

Kuivan pölyn harjaaminen ja painepesurin käyttö nostattavat pölyä ja siinä olevia viruksia ilmaan. Pölyn kostuttaminen ja poistaminen esimerkiksi lastalla on suositeltavampi keino.

Henkilönsuojaimet ja niiden käyttö

Jos edellä kuvatut turvalliset työtavat tai tekniset toimet eivät riitä tai onnistu, esimerkiksi hytittömällä puimurilla puitaessa, pölylle altistumista on syytä vähentää henkilökohtaisten suojainten käytöllä. 

Varaa suojaimiksi hiukkasilta suojaava hengityksensuojain, silmiensuojain ja kertakäyttöiset suojakäsineet. 

Viisautta on välttää viljapölyn hengittämistä, sisälsipä se mitä tahansa epäpuhtauksia. 

 • Tehokkain tapa suojautua ilmassa olevilta pölyiltä on puhaltimella varustetun hengityksensuojaimen käyttö. Tällöin suojataan samalla sekä hengityselimet että silmät. Puhallinsuojaimen käytön etu on myös vähäinen hengitysvastus, jolloin käyttöä jaksaa jatkaa koko työjakson ajan. 
 • Suojauksen voi toteuttaa myös puolinaamarin ja naamiomallisten silmiensuojainten käytöllä. Joissakin malleissa ne on integroitu toisiinsa. Aseta silmiensuojaimet tiiviisti ihoa vasten, jotta pöly ei pääse tunkeutumaan niiden alle. 
 • Kertakäyttöinen FFP3-luokan suojain suojaa oikein käytettynä kohtuullisesti hengitystiealtistumiselta. Tämän kanssa tulee silmät suojata erikseen. Puhaltimeton hengityksensuojain väsyttää käytössä, sillä suojain aiheuttaa hengitysvastusta ja sen sisään kertyy jonkin verran hiilidioksidia. Muista huolehtia riittävästä tauotuksesta!
 • Suojainten pukeminen, riisuminen ja puhdistaminen tai hävittäminen on tärkeää tehdä hygieenisesti, jotta välttää turhaa altistumista. Harjoittele riisumista etukäteen. 
 • Pölyiltä suojauduttaessa on tärkeää huomioida hyvä käsihygienia, jotta käsien kautta ei pääse epäpuhtauksia suuhun ja kasvojen alueelle. Varaa käsidesiä työkoneen ohjaamoon, jotta saat huuhdeltua kädet nopeasti.
 • Kädet on hyvä suojata kertakäyttöisillä suojakäsineillä, etenkin jos joutuu koskemaan kuolleisiin lintuihin tai niiden ulosteisiin. Suojaa kädet myös silloin, kun riisut ja puhdistat käytössä olleita hengityksen- ja silmiensuojaimia.
 • Kun riisut kertakäyttökäsineet, ota rannekkeesta kiinni niin, että et kosketa käytetyllä käsineellä ihoa. 

Asiantuntijamme

Jukka Mäittälä

Jukka Mäittälä

kehittämispäällikkö
Sähköpostiosoite
jukka.maittala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7188