Pitkittyneet oireet – tie kohti toimintakyvyn palautumista (ohje)

Tässä ohjeessa kerrotaan, mitkä tekijät vaikuttavat oireiden pitkittymiseen sekä miten pitkittyneitä oireita voi hallita ja toimintakyvyn palautumista edistää. Ohje on tarkoitettu henkilöille, joilla pitkittyneet oireet, esimerkiksi sisäilmaan liitetyt, hankaloittavat arkea, heikentävät toimintakykyä ja vaikuttavat elämänlaatuun. Ohjeesta on hyötyä myös oireilevia auttaville ja oireilevien läheisille. Ohje on osa “Sisäilma, terveys ja oireilu” -verkkosivuja (Työterveyslaitos), mutta toimii myös itsenäisenä ohjeena.

Ohje “Sisäilmaan liittyvät pitkittyneet oireet – tie kohti toimintakyvyn palautumista” 

Voit selata ohjetta tässä sekä tallentaa ja tulostaa sen itsellesi.