Ordnande av företagshälsovårdstjänster

Skyldigheten att ordna företagshälsovård gäller alla arbetsgivare. Vid ordnandet av tjänsterna måste arbetsgivaren samarbeta med arbetstagarna eller deras representanter. Arbetstagarna har rätt att lägga fram förslag om företagshälsovårdstjänsterna. Även företagare och andra som utför eget arbete har rätt att ordna företagshälsovårdstjänster för sig själva.

En arbetsgivare eller företagare kan ordna företagshälsovårdstjänster enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) på olika sätt. 

Ordnande av tjänster på egen hand

Arbetsgivaren kan ordna de företagshälsovårdstjänster som behövs genom att inrätta en företagshälsovårdsenhet och själv producera tjänsterna. Det finns separat lagstiftning som reglerar de villkor och skyldigheter som gäller producenter av företagshälsovårdstjänster.  

Ordnande av tjänster tillsammans med en annan arbetsgivare

Arbetsgivaren kan ordna de företagshälsovårdstjänster som behövs genom att inrätta en företagshälsovårdsenhet tillsammans med andra arbetsgivare och på så sätt producera tjänsterna. Det finns separat lagstiftning som reglerar de villkor och skyldigheter som gäller producenter av företagshälsovårdstjänster. 

Upphandling av tjänster från en kommunal företagshälsovårdsenhet

Arbetsgivaren kan köpa tjänsterna från en kommunal företagshälsovårdsenhet. Kommunen är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster för anställda vid arbetsplatser och verksamhetsställen inom kommunens område. Kommunen kan uppfylla denna skyldighet på olika sätt: genom att själv producera tjänsterna, via en samkommun, ett kommunalt affärsverk eller ett aktiebolag. Kommunen kan också uppfylla sin skyldighet i samarbete med en privat producent av företagshälsovårdstjänster.  

Upphandling av tjänster från en privat producent av företagshälsovårdstjänster

Arbetsgivaren kan köpa tjänsterna från en privat tjänsteproducent som har rätt att producera företagshälsovårdstjänster.