Tietolähteitä kemikaaleista ja eri toimialoista

Jos tarvitset tarkempaa tietoa tietyistä kemikaaleista tai kemiallisista altisteista tai sinua kiinnostaa jokin erityinen toimiala, katso ensin löydätkö näistä lähteistä mahdollisesti tarvitsemasi tiedon.

Tietopaketit työssä altistumisesta

Altistekohtaiset tietopaketit on koottu työterveyshuoltojen ja työpaikkojen avuksi. Niiden tarkoitus on edistää työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta ja antaa lisätietoa työntekijöiden altistumista vähentävistä toimista.

Siirry tietopaketteihin

Riskienhallinnan malliratkaisut

Riskienhallinnan malliratkaisut sisältävät työtehtäväkohtaisia ohjeita riskienhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Malliratkaisut pohjautuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon ja ne edistävät tutkimus- ja kehityshankkeidemme tuloksien viemistä työpaikkojen hyödynnettäväksi. Osa malliratkaisuista on toimialakohtaisia, mutta mukana on myös yleisempiä kemikaaliturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja esimerkiksi suojainten oikeaan käyttöön liittyvää materiaalia työpaikoille ja työterveyshuollolle.

Tutustu malliratkaisuihin

OVA-ohjeet

OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. OVA-ohjeita on tehty 133 aineesta. Ohjeiden käytön helpottamiseksi on laadittu käyttäjän opas, josta löytyy taustatietoa OVA-ohjeissa käsitellyistä asioista. Eri aineiden ohjeissa on kunkin luvun alussa (luvun numero) linkki vastaavaan kohtaan käyttäjän oppaassa. Lisäksi jokaisen aineen OVA-ohjeesta on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat lyhyesti ja yksinkertaisesti. 

Ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää OVA-ohjeista

Turvallinen pinnoituskemikaalien käyttö – Epoksikansio

Rakennuspinnoitustyö sisältää runsaasti kemikaalien käsittelyä. Kovettumattomilla pinnoitteilla, kuten kaikilla muillakin kemikaaleilla, on terveysvaikutuksia, ja siksi niihin tulee suhtautua kunnioituksella: niitä tulee käsitellä huolellisesti ja niiltä tulee suojautua. Yksi tärkeimmistä kemikaalivaaroista ovat epoksituotteet, jotka ovat pitkään olleet merkittäviä allergisen kosketusihottuman aiheuttajia. Epoksikansio on saatavilla myös englanninkielisenä.

KAMAT-kortit

KAMAT-tietokortteihin on koottu tietoa kussakin ammatissa tai työtehtävässä yleisimmin esiintyvistä kemiallisista altisteista, altistumiseen vaikuttavista tekijöistä, altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä ja ammatissa mahdollisesti esiintyvistä työperäisistä sairauksista. KAMAT-kortteja on laadittu auto- ja metallialan työtehtäviin.

Siirry KAMAT-tietokortteihin

Kansainvälisia tiedonlähteitä

Internetistä löytyy valtavasti kemikaalitietoa. Tähän on koottu muutamia keskeisiä, luotettavaksi tunnettuja maksuttomia tietolähteitä.

ECHACHEM

Euroopan kemikaaliviraston tietoa rekisteröidyistä aineista. Haku myös suomeksi. 

PubChem 

Laaja, maksuton kemikaalitietokanta. 

GESTIS 

Tietoa aineen terveys- ja ympäristövaaroista sekä suojautumisesta ja riskinhallinnasta. 

ERG Emergency Response Guidebook 

Tietoa onnettomuusvaaran torjunnasta. 

COSHH Essentials Guidance 

Työtehtäväkohtaisia ohjeita riskinhallinnasta. 

Avainsanat