Epoksi – turvallinen pinnoituskemikaalien käyttö

Rakennuspinnoitustyö sisältää runsaasti kemikaalien käsittelyä. Kovettumattomilla pinnoitteilla, kuten kaikilla muillakin kemikaaleilla, on terveysvaikutuksia, ja siksi niihin tulee suhtautua kunnioituksella: niitä tulee käsitellä huolellisesti ja niiltä tulee suojautua. Yksi tärkeimmistä kemikaalivaaroista ovat epoksituotteet, jotka ovat pitkään olleet merkittäviä allergisen kosketusihottuman aiheuttajia.

Rakennuspinnoitustyö sisältää runsaasti kemikaalien käsittelyä. Kovettumattomilla pinnoitteilla, kuten kaikilla muillakin kemikaaleilla, on terveysvaikutuksia, ja siksi niihin tulee suhtautua kunnioituksella: niitä tulee käsitellä huolellisesti ja
niiltä tulee suojautua.

Yksi tärkeimmistä kemikaalivaaroista ovat epoksituotteet, jotka ovat pitkään olleet merkittäviä allergisen kosketusihottuman aiheuttajia.

Tämä opas sisältää tiivistettyjä ohjeita muun muassa riskinarviointia, suojautumista ja uusien työntekijöiden perehdytystä varten. Se on tarkoitettu niin työntekijöiden, esimiesten kuin työterveyshuollonkin luettavaksi.

Aineistoa saa vapaasti ladata, kopioida ja vaikka laminoida työpaikan seinälle. Sitä voi myös käyttää omassa koulutuksessa.

Epoksikansio on laadittu vuosina 2014–2015 Työterveyslaitoksen ”Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla” -projektin pohjalta. Yhteistyössä Työsuojelurahasto, Rakennusliitto ry, Pintaurakoitsijat ry, Etelä-Suomen AVI, Pohjola vakuutusyhtiö, Consti Oy, Teopinn Oy, E Voutilainen Oy, Terveystalo Porvoo/Työterveyshuolto.

-