Työympäristön riskienhallinnan malliratkaisut

Riskienhallinnan malliratkaisut auttavat löytämään oikeat keinot hallita työympäristöriskejä. Malliratkaisuja on laadittu tutkimus- ja kehityshankkeissa yhteistyössä yritysten kanssa. Ne ovat käytännönläheisiä ja toimivat tiedonlähteinä eri kokoisilla työpaikoilla.

Malliratkaisuja on laadittu

  • eri toimialoille ja työtehtäviin, jolloin usein esitetään laajempi, tehtäväkohtainen riskinhallinnan malli ja sitä tarkentamaan teknisempiä osaratkaisuja.
  • yleiseen kemikaaliturvallisuuden kehittämiseen.
  • henkilönsuojainten oikeaan käyttöön. Suojainohjeita on laadittu erikseen työnantajille, työterveyshuollolle ja työpaikkojen huoneentauluiksi.

Malliratkaisujen hyväksymis- ja laatukriteereissä korostetaan työturvallisuusvaatimuksia sekä ratkaisun toteutettavuutta käytännössä.

Noudatamme malliratkaisuissa riskienhallinnan perushierarkiaa:

  • korvaaminen
  • eristäminen
  • leviämisen estäminen
  • altistumisen vähentäminen
  • henkilönsuojaimet

Toimialakohtaisia malliratkaisuja

Toimiala- ja työtehtäväkohtaisten malliratkaisujen lisäksi kannattaa aina katsoa myös yleisiä kemikaaliturvallisuuden ja henkilönsuojainten malliratkaisuja!

Asbestipurkutyöt

Automaalaus

Betoniteollisuus

 Eläinten hoito ja maatalous

Hitsaustyö

Kaasuvaaralliset teollisuudenalat 

 Kaivosala

Kampaamo- ja kauneudenhoitoala
 

Kierrätystyö

Materiaalia lisäävä tulostus

Metallin rasvanpoisto

Metallin lastuava työstö

Kokoonpanotyö

Nanoteknologia

Pehmeäjuotostyö

Rakennusala, pinnoitustyöt

Ohjepaketti kvartsipölyn hallintaan rakennustyömailla