Asbesti

Asbesti on kuitumineraali, jota käytettiin monien hyvien ominaisuuksiensa takia vuosikymmenten ajan muun muassa rakennusmateriaaleissa. Asbestimineraaleja esiintyy myös Suomen maaperässä. Asbesti on edelleen eniten työperäisiä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttava kemiallinen altiste Suomessa.