Asbesti

Asbesti on kuitumineraali, jota käytettiin monien hyvien ominaisuuksiensa takia vuosikymmenten ajan muun muassa rakennusmateriaaleissa. Asbestimineraaleja esiintyy myös Suomen maaperässä. Asbesti on edelleen eniten työperäisiä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttava kemiallinen altiste Suomessa.
Sisällysluettelo

Vaikka asbestin aiheuttamat sairaudet ovat seurausta vuosikymmeniä sitten tapahtuneesta altistumisesta, ihmiset saattavat yhä altistua asbestille sekä korjausrakentamisen yhteydessä että kaivosteollisuudessa. Asbestitöiden turvallisuutta tulee siis edelleen parantaa torjuntatoimia kehittämällä, tiedotusta lisäämällä ja valvontaa tehostamalla.

Lue lisää

Avainsanat

asbesti
altiste